A v i z  !

 Directia agricultura, economie si relatii funciare Cantemir anunţă  pentru data de 18 aprilie 2013 desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante :

1.   Specialist principal, direcţia agricultură economie şi relaţii funciare.

    Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional în sediul Consiliului raional – etajul II.

     Documentele se depun în decurs de 20 zile din data publicării avizului, pe adresa:

     or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, biroul 315, etajul III

     Informaţii suplimentare la tel: 027322763

 

Informatia

privind conditiile de desfasurare a concursului pentru

ocuparea functiei publice vacante

 

Concursul se va petrece in sediul Consiliului raional Cantemir, str. Trandafirilor 2 , etajul 2. 

Functiile vacante:

1. Specialist principal Directia agricultura, economie si relatii funciare – 1 unitate; 

Scopul desfasurarii concursului estre atragerea in autoritatea publica a candidatilor la ocuparea functiei publice vacante si selectarea din rindul acestora a celui mai potrivit candidat.

Dreptul de a participa la concurs il au persoanele care indeplinesc conditiile de baza prevazute de Lege pentru a candida la o functie publica vacanta si cerintele specifice stabilite pentru ocuparea acesteia. 

La o functie publica poate candida persoana care:

– detine cetatenia Republicii Moldova,

– poseda limba de Stat;

– are studiile necesare prevazute pentru functia publica respectiva;

– abilitati de operare la calculator;

– indeplineste cerintele specifice pentru ocuparea unor anumite functii publice.

Pentru participarea la concurs candidatii depun comisiei pentru desfasurarea concursului urmatoarele documente:

a)    formularul de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante;

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala sau de specializare;

d)   copia carnetului de munca;

e)     cuprinsul dosarului.

 

Dosarele se prezinta in 2 exemplare.

Termenul limita de depunere a documentelor – 17.04.2013

Documentele se depun la biroul 315, etajul III, sediul Directia agricultura economie si relatii funciare Cantemir.

Responsabil de primirea documentelor Obreja Varvara, specialist principal.

Informatii suplimentare la telefonul (273) 2 27 63

 

 

 

 

 

Imprimare