Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie SCT

24

ANUNŢ

PRIVIND INIȚIEREA ELABORARĂRII PROIECTULUI DE DECIZIE

 Secția Cultură și Turism Cantemir aduce la cunoștință părților interesate despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de decizie ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Secției Cultură și Turism Cantemir.

Proiectului de decizie respectiv  urmează a fi elaborat în temeiul art.43, alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998, ,,Despre aprobarea  Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe”.

         Scopul proiectului este propunerea Consiliului Raional Cantemir scoaterea de la evidența contabilă și trecerea la rebut a bunurilor uzate a Secției Cultură și Turism Cantemir, Școala de Arte „V.Hanganu”, Casa Raională de Cultură, Biblioteca nr.1, Biblioteca nr.2.

Recomandările/propunerile părților interesate pot fi expediate în scris până la data de 07.12.2022, pe pagina web oficială a Consiliul raional Cantemir, https://www.cantemir.md/ la compartimentul consultări publice și la sediul instituției or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2, et.I, Secția Cultură și Turism Cantemir, adresa electronică cultura.cantemir@gmail.com:

Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor/recomandărilor: Toderici Sergiu, șef secție cultură și turism, la numărul de telefon 027322648 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

Imprimare