Președintele raionului Cantemir anunță despre locurile publice  vacante în subdiviziunile Consiliului raional:

 I.Aparatul președintelui raionului-specialist principal; specialist în domeniul contabilității; auditor intern(0,5 unitate); specialist principal, serviciul administrația publică; specialist în domeniul protecției civile.

II.Direcția construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și regională-specialist, serviciul dezvoltare locală și regională.

III. Direcția Generală Învățământ-specialist principal; specialist, coordonator-metodist.

IV. Direcția Generală Finanțe-specialist superior; specialist superior; specialist.

V.Direcția agricultură, economie și relații funciare-șef serviciu economie; specialist principal-economie; specialist principal-achiziții publice; specialist principal-agronom; specialist principal-inginer; specialist(0,5 un.), serviciul relații funciare.

 

 Doritorii de a participa la concursul pentru suplinirea locurilor vacante, sunt rugați să depună cerere în antecamera președintelui raionului, relații la tel-0-273-2-20-58, 2-28-50.

Imprimare