Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 formular de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 copia buletinului de identitate;
 copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perficționare
profesională și/sau specializare;
 documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate
privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte
documente confirmative);
 cazierul judiciar;
 CV.
Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 07 februarie 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, (or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et. 2 bir. 224, telefon de contact: 027322249, e-mail: stas.cantemir@siaas.gov.md)
Cerințe față de candidați:
1. Deține cetățenia Republicii Moldova;
2. Cunoașterea limbii de stat;
3. Studii superioare în domeniul contabilității, finanțe sau economie;
4. Cunoașterea programului de evidență contabilă 1C;
5. Experiență profesională în calitate de contabil în administrația publică locală de 2 ani;
6. Deprinderi avansate PC, MS Excel, MS Word, Internet;
7. Cunoașterea Legislației Fiscale și Contabile;
8. Grad înalt de responsabilitate;
9. Cunoștințe în Legislația și cadrul normativ în domeniile de competențe ale DASPF.

Imprimare