AVIZ

Stimați CETĂȚENI!

La data de 10.07.2023,  ora 10.00, se convoacă în ședință extraordinară Consiliul Raional Cantemir de legislatura XXVII,  sala de ședințe et.VI, incinta consiliului raional,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr. 06/07-XXVII din 15.12.2022 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II  în  lectura a doua pe anul 2023” și corelarea bugetului raional cu legea bugetului de stat pe anul 2023.

      Raportor: Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.

  1. Cu privire la modificarea deciziei nr.02/10-XXVII din 30.05.2023 ,,Cu privire la casarea unei unități de transport”.

    Raportor:Emil PUPĂZAN, vicepreședinte al raionului.         

03.Cu privire la abrogarea unor decizii.

    Raportor:Ludmila ȚURCANU, secretar al consiliului raional.

04.Cu privire la acordul  consiliului raional pentru vânzarea prin  licitație cu strigare a unei unități de transport .

   Raportor:Emil PUPĂZAN, vicepreședinte al raionului.        

05.Cu privire la acordul consiliului raional pentru darea în locațiune prin organizarea licitației cu strigare asupra spațiilor neutilizate din incinta clădirii administrative a Consiliului raional.

   Raportor:Aliona ENACHI, specialist principal, aparatul președintelui raionului.

06.Cu privire la modificarea anexei nr.1 la decizia consiliului raional nr.01/23-XXVII din 23.03.2023,,Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și serviciul civil a recruților din raionul Cantemir primăvara-vara anului 2023”.

   Raportor: Ludmila ȚURCANU, secretar al consiliului raional.

07.Cu privire la casarea bunurilor uzate ,raportate la mijloacele fixe ale Instituției Publice Școala primară-grădiniță Ghioltosu.

  Raportor:Tatiana CECHIR, șef direcție generală învățământ.

Proiectele de decizii pot fi accesate în compartimentul ,,Transparență,, -,,Consultări publice,,-,,Proiecte decizii,,.

Imprimare