Ședința ordinară din 23.06.2022

35

01- Cu privire la activitatea Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir în anul 2021

02- Cu privire la activitatea Instituțiilor Publice de învățământ din raion privind abandonul școlar, anul de studii 2021-2022 și acțiunile întreprinse de conducătorii acestor instituții

03- Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea Fondului de Rezervă a Consiliului raional Cantemir

04- Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă a Consiliului raional Cantemir

05- Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr. 06/03-XXVII din 09.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2022” și corelarea bugetului raional cu legea bugetului de stat pe anul 2022

06- Cu privire la examinarea demersului domnului V.B. de rezoluțiune a contractului de locațiune nr.3/AS din 01.07.2020

07- Cu privire la examinarea declarației dnei Olga HÎȚU, șef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, despre apariția unui conflict de interese real

08- Cu privire la examinarea cererii Întreprinderii de Stat ,,Radiocomunicații” de rezoluțiune a contractului de locațiune nr.26/22”L”

09- Cu privire la modificarea deciziei nr.01/07-XXVII din 24.01.2020 “Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.01/01-XXVII din 21.11.2019 ,,Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate, stabilirea numărului de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate”

10- Cu privire la aprobarea Ghidului Turistic al raionului Cantemir

11- Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.02 din 06.06.2022

12- Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță a activității instituțiilor medico- sanitare publice din raionul Cantemir

13- Cu privire la exercitarea atribiuțiilor secretarului consiliului raional

14- Cu privire la aprobarea Acordului de asociere a autorităților publice locale pentru constituirea Postul de Pompieri din com. Baimaclia, raionul Cantemir

15- Cu privire la modificarea și completarea deciziei consiliului raional nr.03/12-XXVII din 19.12.2019

16- Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025 în raionul Cantemir si a Planul de actiuni privind implementarea acestuia

17- Cu privire la aprobarea structurii, organigramei și a efectivului-limită al aparatului președintelui raionului

18- Cu privire la aprobarea structurii, organigramei și a efectivului-limită al direcției generale învățământ

19- Cu privire la aprobarea structurii, organigramei și a efectivului-limită al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir

20- Cu privire la închiderea serviciului de asistență parentală profesionistă Ț.R. și Ț.M., s.Țolica, com.Enichioi,raionul Cantemir

21- Cu privire la acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă B.V. din s.Antonești, raionul Cantemir

22- Cu privire la aprobarea profitului net anual al Î.M. Biroul de proiectare și producere de pe lângă Consiliul Raional Cantemir” pentru anul 2021

23- Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru Stabilirea premiilor acordate de către Consiliul Raional Cantemir elevilor dotați și cadrelor didactice din raion

24- Cu privire la aprobarea programului de activitate al aparatului preşedintelui raionului și al subdiviziunilor Consiliului raional pe semestrul II al anului 2022

25- Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul raional Cantemir în trimestrul I, anul 2022

26- Cu privire la organizarea și desfășurarea Sărbătorii,,Spicul de Aur, ediția anului 2022″

27- Cu privire la organizarea și desfășurarea Sărbătorii,, Ziua agricultorului, ediția anului 2022″

28- Cu privire la acceptarea direcționării fondurilor nerambursabile din partea Consiliului Județean Galați, România, în bugetul proiectului „Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a turismului activ în Bazinul Mării Negre” ce revine Consiliului raional Cantemir

Imprimare