Ședința ordinară din 15.09.2022

36

1- Cu privire la pregătirea sectorului economic al raionului şi a instituțiilor din sfera socială către sezonul rece, toamnă-iarnă 2022-2023

2- Cu privire la executarea bugetului raional conform rezultatelor pe primul semestru al anului 2022

3- Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al consiliului raional Cantemir

4- Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr. 06/03-XXVII din 09.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2022 ”

5- Cu privire la rezultatele anului de învăţământ 2021-2022

6- Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studii 2022-2023 în raionul Cantemir

7- Cu privire la stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţământ din raion, anul de studii 2022-2023

8- Cu privire la valorificarea mijloacelor financiare alocate din componenta raională pentru semestrul I, anul 2022

9- Cu privire la crearea Serviciului social,, Locuință protejată,, în cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei

10- Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Locuință protejată,, în cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei

11- Cu privire la stabilirea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Artă „Valeriu Hanganu” pentru anul de studii 2022-2023, achitată lunar de către părinţi

12- Cu privire la aprobarea normei didactice pentru cadrele didactice din Şcoala de Arte „Valeriu Hanganu” Cantemir, pentru anul de studii 2022-2023

13- Cu privire la acordarea locuinței sociale în mod de excepție

14- Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cantemir în toamna anului 2022-iarna 2023

15- Cu privire la executarea deciziei nr.06/09-XXVII din 09.12.2021 ,,Cu privire la Programul de activitate al aparatului preşedintelui raionului și a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestrul I al anului 2022”

16- Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul raional Cantemir în trimestrul II, anul 2022

Imprimare