Marcată la  9 mai în majoritatea ţărilor lumii, Ziua Europei și Ziua Victoriei vine să marcheze capitularea Germaniei fasciste în cel de-al doilea război mondial, comemorarea eroilor căzuți pentru apărarea patriei. Cu această ocazie, în centrul raional Cantemir, la memorialul Ostașului Necunoscut, a avut loc un miting.

 În discursurile sale, primarul urbei, Roman Ciubaciuc, președintele raionului, Anatoli Ichim, liceanul Iulian Moisei au subliniat că memoria acelei perioade dramatice este întipărită nu doar în paginile de istorie, ci si în soarta multor familii, în inimile buneilor şi străbuneilor noştri, în sclipirile focului veşnic, dar şi în sufletele celor care înţeleg tragedia acelor vremuri. Pentru noi sînt importante nu doar memoria anilor de foc, ci si lecţiile dure, scrise cu sînge pe care le-a oferit întregii omeniri acel groaznic măcel. Este o lecție ce trebuie însușită de generațiile tinere, de acei care astăzi învață la școală, universități sau fac primii pași pe drumul vieții. Avem cu toții datoria de a manifesta un profund respect pentru eroismul buneilor şi al străbuneilor noştri, nu doar pentru cei căzuţi pe cîmpul de luptă, care au ţinut piept duşmanului, dar şi pentru cei care au contribuit la făurirea Victoriei comune în spatele frontului, au reuşit să supravieţuiască în anii de ocupaţie fascistă temporară, în orașele asediate, aflate în blocadă.

 Și R.Moldova a plătit un preţ greu în acel război:circa 600 de mii de moldoveni, inclusiv, din localitățile raionului Cantemir, au luptat în război. Peste 70 de mii de soldaţi şi-au dat viaţa pentru izgonirea fasciștilor din Moldova. Și nu este vorba de o simplă statistică, ci de zeci de mii de bărbați și femei, destine, planuri de viitor şi speranţe înăbuşite de negura războiului, de mame îndurerate, copii orfani, văduve. Actualmente în raionul nostru n-a mai rămas în viață nici un veteran al celui de-al doilea război mondial.  Pe 9 mai se sărbătoreşte și Ziua comemorării eroilor căzuți pe câmpul de luptă, pentru independența țării. Aducem un pios omagiu tuturor celor care și-au făcut cu cinste, până la capăt, datoria de soldat, au rămas fideli jurământului militar.

 Cu ocazia Zilei Europei, Victoriei asupra fascismului şi comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa patriei,și în alte localități au avut loc mitinguri de comemorare cu respectarea cerințelor antiepidemice, depuse flori la monumente. De menționat că pe 9 mai, în satul Câșla, a fost inaugurat un monument în memoria celor căzuți în război, un bun exemplu de transmitere a ștafetei generațiilor, ce vor păstra veșnică amintirea celor care au luptat pentru seninul zilei de astăzi, pentru pace.

Text și imagini: Ion Doru   

Imprimare