Numele lui Vasile Onică din satul Cociulia este, cu siguranță, unul cunoscut și apreciat în satul natal, raionul Cantemir, dar și dincolo de hotarele acestuia.   

 Recent, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, dumnealui a devenit Laureat al Premiului Național pentru vârstnici “Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția a VI-a, Diploma respectivă fiindu-i înmânată, într-un mod festiv, de Minisrtul Muncii și Protecției Sociale al R.Moldova, Marcel Spatari.

 De notat că Vasile Onică, deși se află la odihna binemeritată din 2013, activând până atunci în diferite funcții de răspundere, inclusiv, cea de conducător al gospodăriei agricole, ulterior – șef al secției economie și relații transfrontaliere a Consiliului raional, a reușit să implementeze un șir de proiecte investiționale și comunitare în domeniul economic, dezvoltarea antreprenoriatului rural, turismului ecologic, schimbului de experiență, atragerii și aplicării tehnologiilor avansate în diverse ramuri ale economiei raionului.

 Încă în 2012 a înființat o minifermă în cadrul gospodăriei țărănești, gen de activitate – creșterea prepelițelor pentru ouă și carne dietetică, solicitată în alimentația copiilor din instituțile școlare și preșcolare, a oamenilor în vârstă, a persoanelor cu probleme de sănătate. Chiar din start a manifestat un interes deosebit pentru aplicarea la proiecte și programe de tehnologii avansate. Astfel, în cadrul proiectului “ProRuralInvest”, a luat cunoștință de tehnologia creșterii prepelițelor la seminare instructive în România, care s-au fructificat în elaborarea unui proiect investițional nerambursabil prin AO “ProRuralInvest”, în sumă de 70 mii lei pentru procurarea utilajului necesar, ceea ce i-a permis dezvoltarea afacerii, construcția unui incubator cu o capacitate de 1000 ouă, în scurt timp, miniferma numărând cca 2000 de prepelițe. Mai mult:miniferma a obținut un certificat ecologic în cadrul proiectului “Promovarea dezvoltării ecologice în R.Moldova”, aceasta permițându-i extinderea activității, inclusiv, participarea la ECO Expoziții, Tîrg-Iarm ECO, Tîrgul alimentar sănătate “BIOFEST”, la târguri și expoziții locale, regionale și naționale cu vânzare, dar și la activități de caritate, ajutorare a păturilor social-vulnerabile. Începând cu 2020, donează AO “CONCORDIA” Serviciul Social Pleșeni ouă de prepelițe pentru persoane cu dizabilități și pensionari.

 Vom mai adăuga că antreprenorul Vasile Onică este membru al Federației Naționale a Fermierilor din Republica Moldova. De ani buni deja, cot la cot cu soția Zinaida, cu ajutorul fiicelor Lilia și Aliona, a celor doi gineri, au mai construit și o seră de cultivare a legumelor, au în grijă și un teren agricol, unde aplică cu succes tehnologii ecologice la producerea fructelor, strugurilor, pomușoarelor – agricultură bio, îngrășăminte organice, fără chimicale, erbicide și pesticide. Munca zilnică la minifermă, în grădină și livadă este colțul nostru de rai, fericirea și viața noastră, mărturisesc soții Onică. Ne considerăm împliniți, pentru că am realizat un vis frumos, care, treptat, an de an, a prins contururi reale – de a avea toate produsele alimentare necesare pe lângă casă. Iar aceasta ne dă noi puteri, suntem motivați să nu ne oprim la cele obținute, or, avem șansa și posibilitatea de a continua activitatea, afacerea.     

 Pensionarul Vasile Onică este pasionat și de dezvoltarea turismului în raion, fiind autorul proiectului “Dezvoltarea turismului rural în raionul Cantemir”:a susținut testul respectiv, fiind promovat pentru stagiere în domeniul turismului rural în statul Pensilvania, SUA.

 Pentru activitatea sa prodigioasă, îndelungată, Vasile Onică a fost menționat cu un șir de semne de gratitudine din partea autorităților locale și republicane, inclusiv – medalii și Diplome de onoare. Cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 70 de ani, președintele raionului, Anatoli Ichim, i-a decernat o Diplomă de onoare cu următorul conținut: “Pentru muncă îndelungată și ireproșabilă, nivel înalt de profesionalism și calificare, atitudine conștiincioasă, imparțială și echidistantă în exercitarea atribuțiilor, contribuție personală la dezvoltarea economică și socială a raionului Cantemir și cu ocazia aniversării de 70 de ani”.

Imprimare