În cadrul ședinței ordinare din 9 decembrie curent, Consiliul raional a examinat un șir de probleme de importanță vitală pentru populația raionului.

 Este vorba de aprobarea Bugetului local de nivelul II în prima și a doua lectură pe anul 2022, care este unul cu orientare socială; alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru cele mai stringente necesități; modificarea deciziei Consiliului raional Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2021(raportor pe aceste chestiuni – Veaceslav Cozma, șef direcție finanțe). Dat fiind că ședința Consiliului a fost precedată de ședințele comisiilor consultative de sepcialitate, în cadrul cărora chestiunile în cauză au fost dezbătute detaliat de către consilieri, proiectele de decizie au fost aprobate în unanimitate de către consilierii prezenți. Așa deci, bugetul local de nivelul  II  pe anul 2022 la venituri a fost aprobat în sumă de 189257,8  mii lei , la cheltuieli – 189100,1 mii lei, cu soldul bugetar ( excedent ) în sumă de     157,7 mii lei  şi  surse de finanţare-în sumă de – 157,7 mii lei.

  Au urmat proiectele de decizie Cu privire la aprobarea programului de repartizare a Fondului rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2022; aprobarea listei drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație pe anul 2022. După discuții constructive, o serie de întrebări și răspunsuri, majoritatea consilierilor au votat aceste proiecte.

 Consilierii au examinat și aprobat Programele de activitate a aparatului președintelui și subdiviziunilor Consiliului raional pentru semestrul I și în ansamblu pentru anul 2022, proiectul Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul raional în trimestrele II și III, anul 2021, Planul de dezvoltare în domeniul turismului elaborat în cadrul proiectului “Escapeland-dezvoltarea și promovarea în comun a turismului în bazinul Mării Negre”.

 Au fost examinate și aprobate cu majoritatea voturilor celor prezenți și proiectele Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor public de conducere din cadrul Consiliului raional; reorganizarea, de la 01.01.2022 a Serviciului cultură și turism în Secția cultură și turism; Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, organizarea și desfășurarea concursului raional Cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată localitate ș.a.

 Prin votul unanim al consilierilor, dna Tatiana Cechir, director-interimar al Direcției Generale Învățământ a fost numită director al DGÎ, iar specialistul principal, Aliona Enache – reprezentant al Consiliului raional Cantemir în instanțele de judecată.       

Imprimare