Reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii și ai Comisiilor Teritoriale pentru Consultări și Negocieri Colective, precum și actori publici și privați din raioanele Căușeni și Cantemir s-au întrunit astăzi într-o ședință online pentru a discuta despre rezultatele intermediare obținute în cadrul Parteneriatelor Locale de  Ocupare (LEP) din cele două raioane și activitățile ce urmează a fi implementate pentru generarea locurilor de muncă și lansarea afacerilor.

Partenerii de implementare LEP au prezentat rezultatele obținute în ultimele trei luni de implementare a celor șase Acțiuni LEP în curs de implementare în fiecare raion. Astfel, Consiliul Național al Tineretului, implicat în identificarea tinerilor inactivi și a grupurilor de persoane afectate de Covid-19 (migranți reîntorși, muncitori sezonieri și persoane care munceau informal) a raportat identificarea a 388 de persoane și înregistrarea acestora la direcția locală de ocupare pentru a beneficia de servicii și programe de angajare, precum și de oportunitățile oferite de LEP. 

Asociația locală și națională a apicultorilor a identificat în cele două raioane 95 de persoane,  care au fost instruite în domeniul apicol și bazele antreprenoriatului. După cursul de instruire, participanții au avut posibilitate să participe la un concurs al planurilor de afaceri,  în urma căruia au fost selectați 40 de beneficiari care vor primi granturi sub forma de stupi și familii de albine și asistență pentru lansarea și înregistrarea unei afaceri. 36 dintre acești beneficiari deja și-au înregistrat întreprinderile individuale și urmează să lanseze afaceri în domeniul apicol.

În cadrul programelor naționale „Start pentru tineri” și „Femeii în afaceri”, implementate în parteneriat cu ODIMM, au fost identificate 70 de persoane, care vor  beneficia de instruiri, mentorat și finanțare completă pentru inițierea unei afaceri.

Asociațiile de Economii și Împrumut au identificat 147 de antreprenori, care vor să-și extindă afacerea, dintre care 72 au beneficiat de instruire on-line și mentorat pentru elaborarea planurilor de extidere a afacerilor și urmează să obțină subvenții pentru angajarea șomerilor.

În cadrul LEP Căușeni a fost inițiată o colaborare cu Centrul maternal „Pro Familia„ care oferă suport și cazare femeilor, victime ale violenței în familie. Zece beneficiare ale Centrului au fost identificate pentru a beneficia de  instruire și asistență în vederea inițierii unei afaceri, ca să-și dobândească independența financiară față de agresori.

În cadrul evenimentului, Ana Gherganova, Șefa Direcției Politici Ocupaționale și de Reglementare a Migrației, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat că LEP este un model pentru implementarea descentralizată a politicii de ocupare și că poate contribui la soluționarea problemelor locale de pe piața muncii.

„Piața muncii din Republica Moldova a fost  afectată de pandemia Covid, avînd ca consecință pierdere a locurilor de muncă , creșterea ratei de inactivitate, în special în rândul tinerilor și femeilor, și cu o incidență ridicată a ocupării informale. LEP-urile pot aborda aceste probleme printr-un  set de intervenții rapide la nivel local pentru a genera locuri de muncă și pentru a contracara impactul pe termen scurt al crizei.”, a menționat Ana Gherganova.

Amintim că Parteneriatele Locale de Ocupare (LEP) Căușeni a fost lansat pe 24 februarie curent, iar LEP Cantemir  – la 5 mai,  în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliile raionale și părțile interesate de pe piața muncii locale. Ambele LEP-uri vor fi implementate pe parcursul anului 2021.

Bugetul pentru implementarea LEP Cantemir și Căușeni constituie aproximativ 446,000 dolari SUA. Organizația Internațională a Muncii a acordat un suport în valoare de 285,200 dolari SUA, prin proiectul „Reactivarea dialogului social pentru un răspuns eficient Covid-19 în Moldova și aplicarea acestuia la crearea de locuri de muncă locale prin parteneriatele locale de ocupare a forței de muncă „. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), unitatea operațională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare a oferit în total 160, 000 dolari SUA pentru a susține implementarea LEP Cantemir și Căușeni.

Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) va acorda granturi pentru a completa liniile de intervenție orientate spre dezvoltarea afacerilor și înființarea de întreprinderi mici. Prestatorii de servicii de instruire, instituțiile publice, întreprinderile și asociații de producători de nivel local vor avea contribuții non-monetare în vederea implementării Parteneriatelor.

Pentru mai multe detalii, contactați: vrabie@ilo.org, tel.: + (373) 78 11 33 90

Imprimare