În penultima duminică de florar, Secția Cultură și Turism Cantemir și primăria Tartaul, Cantemir, au organizat și desfășurat Festivalul cântecului și dansului popular, al datinilor și obiceiurilor strămoșești, cu un original generic – Parfum de salcâm.

 -De ce parfum de salcâm? l-am întrebat pe primarul de Tartaul, Vasile Lupașco. Și iată care i-a fost răspunsul: “Vorba e că  prima ediție a acestui eveniment cultural-artistic de anvergură s-a desfășurat la un sfârșit de mai, în marginea pădurii dinspre Baimaclia, acolo unde înfloresc pâlcuri dese de salcâmi, mirosul de parfum al cărora te îmbată în sensul frumos al cuvântului. Mă bucur că după o pauză de doi ani, cauzată de pandemia de Covid-19, am reușit să revenim la Festivalul nostru, la izvoarele folclorului autentic, la sacrul îndemn al strămoșilor de a nu da uitării dansul și cântecul popular, tradițiile și datinile populare, acel misterios parfum de salcâm…”.

 Larisa Ștefăniță, specialist principal, Secția Cultură și Turism Cantemir ne-a comunicat că la actuala ediție, a V-ea, a Festivalului, au participat colective folclorice cu titlu model din raion: ,,Mierla Prutului” și  ,,Ciobănașul” din  or. Cantemir, ,,Glia”, s. Pleșeni, ,,Izvorce”, s.Victorovca, ,, La stână”, s.Cîrpești, ,,Sălcioara”, s.Ciobalaccia, ,,La izvor”, s.Țiganca, ,,Baștina”, s. Baimaclia și ,,Mărgăritare”, s.Lingura, care au adus în scenă adevărate perle folclorice. Au evoluat, de asemenea, și formații artistice de amatori din raion, angajați ai caselor și căminelor de cultură: ,,Opincuța”, or. Cantemir, ,,Sânzâiene ”, s. Coștangalia, ,,Strămoșeasca”, s. Tartaul, ,,Sălcioara”, s Chioselia.

  De menționat că la edițiile precedente publicul spectator din localitățile cantemirene a avut posibilitate să admire și colective foclorice de valoare din raioanele învecinate – Cahul, Comrat ș.a. Este un Festival, pe care ni-l dorim să fie unul regional, ba chiar internațional, adică, cu participarea colectivelor etnofolclorice din întreg spațiul românesc, au declarat organizatorii.

     Ion Domenco

Imprimare