Tradiţional, la începutul noului an de studii, pedagogii din raionul Cantemir se adună la Conferinţa lor anuală.

 „În acest an am decis să desfășurăm un Festival Educațional raional, care este, de fapt, aceeași  conferință dar cu ateliere extradidactice, în cadrul cărora se discută în altă ambianță, sunt analizate, dezbătute subiecte de importanță didactică, se discută pragmatic, cu practici și experiențe avansate, inovaționale, ceea ce ne interesează pe noi, pe dascăli și învățăceii lor, dar și pe părinți, societatea în ansamblu. Accentul îl punem pe schimbul de experiență, de la egal la egal, pe dialog sincer, colegial, profesional”, a punctat în mesajul său de deschidere a evenimentului, Tatiana Cechir, șefa Direcției Generale Învățământ.

   În acest an și genericul conferinței pedagogice, la care au participat cca 210 persoane, președintele raionului, Anatoli Ichim, primarul or.Cantemir, Roman Ciubaciuc, șeful direcției finanțe, Veaceslav Cozma, șeful direcției asistență socială și protecția familiei, Sergiu Butuc, reprezentantul IP Cantemir, Eugenia Ciubotaru, a fost unul actual și concret – Implicare pentru asigurarea unei educații de calitate”, or, de educație de calitate, de performanțe are nevoie, stringent, întreaga noastră societate. Cadrele didactice, reprezentanți ai societății civile, părinți și elevi din raionul Cantemir s-au întrunit la data de 03 septembrie, pentru a discuta despre formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale din raion, asigurarea accesului la educație de calitate în instituțiile de învățământ;  formarea unui mediu educațional prietenos și accesibil copiilor, dar și structura sistemului de învățământ din localitățile raionului. Evident, au fost punctate și realizările cadrelor didactice și elevilor pe parcursul anului școlar 2021-2022, dar accentul s-a pus pe sarcinile ce stau în fața școlii în anul care a început.  

    În cadrul conferinței a luat cuvântul președintele raionului, Anatoli Ichim, care a menționat necesitatea  îmbunătățirii procesului educațional, aplicarea formelor și metodelor avansate de instruire și educație, care ne-ar permite să creștem o generație capabilă să facă față oricăror provocări, să le cultivăm copiilor dragostea față de patrie, meleag, dorința de se încadra în prosperarea țării, tendința de a cunoaște, a păstra și îmbogăți tezaurul înaintașilor, tradițiile și datinile populare.  De asemenea, și alți vorbitori – manageri ai instituțiilor școlare și preșcolare din raion, profesori și educatori – și-au împărtășit experiența, pe care intenționează să o aplice în anul școlar care a început. Deschidem larg ușile, în speranța că vom reuși să punem în practică noi elemente, forme și metode educaționale menite să asigure un parcurs calitativ și relevant, sustenabil al educației, ce ar corespunde pe deplin exigențelor timpului pe care-l trăim. Cei prezenți i-au salutat cu căldură pe cei 3 tineri specialiști, sosiți în raion, cărora șefa DGÎ, Tatiana Cechir, le-a înmânat semne de gratitudine, urându-le mult succes pe tărâmul pedagogic.

    Festivalul educațional a continuat cu activitatea în cele 6 ateliere: Manageri școlari – cu tematica „Tehnologii informaționale și comunicaționale moderne pentru asigurarea calității și sustenabilității educației”; Manageri preșcolari – „Managementul calității ședințelor metodice”; Directori adjuncți – „STE(A)M inovație în educație”; Educatori  – „Importanța bunăstării emoționale a copiilor în asigurarea calității serviciilor educaționale”; Cadre didactice – „Clasa inversată, un nou model de eficientizare a instruirii”; Părinți și elevi – „Când copiii și părinții sunt implicați, școala are de câștigat!”, ghidate de profesori cu experiență în domeniu, care în final au prezentat asistenței produsele fiecărui atelier. Printre elementele noi, inovative au fost Sesiunea de feedback, moderator – șefa DGÎ, T. Cechir, Microfonul liber/Copacul aprecierilor, Aleea produselor școlare/preșcolare și a cărților de vizită a fiecărei instituție de învățământ din raion.

  Participanții la eveniment au apreciat la justa valoare originalitatea desfășurării Festivalului educațional, declarând că „s-a dat dovadă de creativitate și discernământ, de spirit de echipă bine organizată”.

  Potrivit cifrelor făcute publice de către DGÎ la data de 1 septembrie, în cele 29 de școli din raion au început anul de învățământ 4735 elevi, inclusiv, 516 – în clasa I.

Text și imagini: Ion Domenco

 

Imprimare