ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Aparatul prședintelui raionului, începând cu data de 30 noiembrie 2021, ora 10.30, sala de ședințe et.II,  inițiază consultarea publică în cadrul grupul creat adhok din specialisti, a proiectului de decizie ,, Cu   privire  la  concursul raional  „Cea  mai  modernă , mai salubră şi mai

amenajată localitate” , care va fi examinat în ședința ordinară de către Consiliul raional Cantemir la data de 09.12.2021.

Scopul proiectului este de a poropune Consiliului raional să aprobare Regulamentul                                                                                                                concursul raional  „Cea  mai  modernă , mai salubră şi mai amenajată localitate”, o politică  publică de stimulare  apreciere a implicării autorităților publice locale la salubrizarea și amenajarea localităților din raion pentru modernizarea localităților raionului la standarde/indicatori de promovare și valorificare a potențialului turistic autohton.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este de a crea un mediu competitiv între autoritățile publice locale  de nivelul I din raion și aprecierea rezultatelor deosebite în  realizarea activităţilor de modernizare , amenajre a localităților în perioada 01 ianuarie- 30 septembrie în baza unor criterii de evaluare incluse în Regulamentul menționat.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

  1. Concursul raional „Cea mai modernă , mai salubră şi mai amenajată localitate” din raionul Cantemir se va desfăşura anual în perioada 01 martie- 30 septembrie pe perioada legislaturii a XXVII..
  2. Se aprobă:

      componenţa comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cea mai modernă , mai  salubră şi mai amenajată localitate ” prezentată în anexa nr. 1;

       planul local de acţiuni  pe perioada 01 ianuarie- 30 septembrie , prezentat în anexă nr.02.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului „Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate din raionul Cantemir” şi criteriile de apreciere a concursului nominalizat, 

  1. Premierea învingătorilor concursului „Cea mai modernă , mai salubră şi mai amenajată localitate” se va efectua după totalizarea rezultatelor  pe parcursul trimestrului IV al anului de gestiune.
  2. Se stabilesc 3 locuri premiante conform criteriilor de apreciere a concursului nominalizat, după cum urmează:

              locul I –  diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 200 000 lei;

              locul II- diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 150 00 lei;

              locul III – diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 100 000 lei.  

  1. Se stabileşte că suma premiilor acordate se utilizează la amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, dezvoltării turismului în localitate
  2. Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu al unităţilor administrativ-teritoriale a raionului Cantemir să adopte programe analogice pentru fiecare localitate , ţinînd cont de specificul local şi prevederile prezentei decizii.
  3. Despre rezultatele desfăşurării concursului se va informa Consiliul Raional în trimestru

IV  anual,  de către vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei  pentru organizarea şi desfăşurarea concursului nominalizat.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetățenii, autoritățile publice locale de nivelul I din raion.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei este autorități publice locale de nivelul I implicate și  comunități  mobilizate în realiza activităţilor de modernizare , amenajre a localităților în perioada 01 ianuarie- 30 septembri.

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este modernizarea localităților raionului la standarde și indicatori de promovare, valorificare a potențialului turistic autohton și aprecierea eforturilor autorităților publice locale prin oferirea de premii I, II,III  în sumă de 450 000 lei în anul 2022.                                                                                                                                             

Proiectul de decizie este elaborat în rezultatul evaluării stării de fapt a sectorului de turism în rn.Cantemir și în scopul stimulării implicării autorităților publice locale de ași mobiliza eforturile în realiza activităţilor de modernizare , amenajre la indicatori de promovare, valorificare a potențialului turistic autohton.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art. 43, alineatul 1 , litera “j” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006 şi întru executarea   Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 678/2008 “Cu pivire la  desfăşurarea concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”,

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate în scris până la data de 09.12.2021, pe pagina web a Consiliului raional și la e- mail: cantemir.cr@mail.ru, la numărul de telefon: 02732750 (Emil Pupăzan, vicepreședintele raionului) sau pe adresa poștală a sediului: MD 7300, or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2, Consiliul raional Cantemir.        
Proiectul deciziei menționat, nota informativă cu  trei anexe sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Cantemir și pe panoul informativ et. I, incinta Consiliului raional.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descărcați [286.18 KB]

Imprimare
Fișier Dimensiune fișier Descărcări
dec. nr.06-cea mai verde salubra 2021-2022 286 Ko 78