Consiliul Raional Cantemir propune spre consultare publică proiectul de decizie,,Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a sectorului de turism în rn. Cantemir pentru perioada 2022–2024”, care a fost plasat pe pagina WEB a Consiliului la data de 12.11.2021. Planul de dezvoltare a sectorului de turism în rn.Cantemir pentru perioada 2022–2024 a fost elaborat în cadrul proiectului  „Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre” și  va fi examinat în ședința ordinară a Consiliului raional din 09.12.2021.

Scopul proiectului de decizie este ca Consiliul raional să aprobe documentul de politica publică, Planul de dezvoltare a sectorului de turism în rn. Cantemir pentru perioada 2022–2024, care reprezintă o viziune de perspectivă 2022–2024 a autorității publice asupra dezvoltării prioritare a destinațiilor turistice autohtone din raionul Cantemir.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

     01.Se ia act de nota şi anexele la nota despre procesul de elaborare a Planului de dezvoltare a sectorului de turism în rn. Cantemir pentru perioada 2022–2024, prezentat de către dl Iurie Mihăiescu, vicepreședinte al raionului, anexa nr.01.

  1. Se aprobă Planului de dezvoltare a sectorului de turism în rn. Cantemir pentru perioada 2022–2024, conform anexei nr.02.
  2. Se stabilește că conducătorii entităților publice, responsabili de raportarea chestiunilor incluse în anexa nr.3 la preșzenta decizie vor informa Consiliul raional despre executarea acestora la ședința ordinară din luna iunie, 2022.

   04.Responsabil de monitorizarea executării  prezentei decizii se desemnează dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional .

  1. Controlul executării deciziei se pune în sarcina dlui  Anatoli ICHIM, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt autoritățile publice locale de nivelul I și II din raion, cetățenii, agenții economici care dețin obiective economice și ar dori să-și dezvolte organizarea serviciilor hoteliere pentru vizitatori în preajma potențialelor obiective și  atracții turistice autohtone, inedite, care trezesc interesul vizitatorilor .

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei sunt  îmbunătăţirea infrastructurii turistice și implicarea autorităților publice locale de niv.I și II din raionul Cantemir pentru cooperarea și dezvoltarea parteneriatelor  între între APL-uri de niv.I și II, ONG-uri, sectorul de afaceri de conservare a biodiversității,  promovare, organizare a serviciilor de turism  pentru vizitatori și  asigurare a acesului la informații precum și dezvoltarea capacităţilor instituţionale de valorificarea potenţialului turistic, dezvoltarea capacităţilor umane.

Impactul estimat al proiectului de decizie este reconstrucția unei baze de turism in raionul Cantemir și cadru instituțional creat de cooperare între APL-uri de niv.I și II, ONG-uri, sectorul de afaceri și asigurarea acesului la informații pentru dezvoltarea parteneriatelor în  sporirea, diversificarea numărului de vizitatori în raionul Cantemir  satisfăcuți de atracțiile locale, varietatea și calitatea serviciilor acordate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare art. 43, alin. (1), lit.j din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate în scris până la data de 09.12.2021, pe pagina web a Consiliului raional și la e- mail: cantemir.cr@mail.ru, la numărul de telefon: 027322648(serviciul Cultură și Turism) sau pe adresa poștală a sediului: MD 0037, or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2, Consiliul raional Cantemir.   
Proiectul deciziei menționat, Planului de dezvoltare a sectorului de turism în rn. Cantemir pentru perioada 2022–2024 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Cantemir și pe panoul informativ et. I, incinta Consiliului raional.

Imprimare