ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie SAP

53

Aparatul președintelui raionului Cantemir, serviciul administrație publică,  aduce la cunoștință părților interesate despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentul privind funcționarea și administrarea paginii-web oficiale în Internet a Consiliului raional Cantemir”.

 Proiectuli de decizie respectiv  urmează a fi elaborat în temeiul  art. 43, alin.2 din Legea nr. 436  din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii RM privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, Legii RM privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000, Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Legii RM comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007, Hotărârii Guvernului RM privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet nr. 188 din 13.04.2012.

 Scopul proiectului este propunerea aprobării reglementării paginii-web oficiale în Internet a Consiliului raional Cantemir, la parametrii tehnico-tehnologici și cerințele actelor normative în vigoare.

 Recomandările/propunerile părților interesate   pot fi expediate în scris până la data de 01.12.2022, pe pagina-web a Consiliului raional www.cantemir.md, secțiunea ,,CONTACTE, SCRIEȚI-NE”, la e-mail: contact@cantemir.md, sau adresa poștală a instituției: MD 0037, or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2, et.II, Consiliul raional Cantemir.

Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor/recomandărilor: Balan Victoria, șef serviciu administrație publică, aparatul președintelui raionului Cantemir, tel: 027323160, e-mail: crsap.cantemir273@gmail.com.

Imprimare