Decizii adoptate:

1.Cu privire la activitatea Instituțiilor Medico-Sanitare Publice Centrele de Sănătate din raionul Cantemir în anul 2023 .

2. Cu privire la examinarea cererii –- angajată a DASPF Cantemir în perioada 2008-20.01.2022

3.Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.01/03 din 24.01. 2024 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2024” .

4.Cu privire la modificarea anexei nr.01 a deciziei Consiliului raional nr.03/13 din 21.03.2024 ,, Cu privire la aprobarea componenței comisiei raionale extraordinare de sănătate publică și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia” .

5. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind examinarea solicitărilor de alocare a mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului raional Cantemir aprobat prin decizia nr.05/30-XXVII din 30.09.2021.

6.Cu privire la modificarea deciziei nr.07/18-XXVII din 10.12.2020 ,,Cu privire la constituirea comisiei de consultări și negocieri colective la nivel teritorial”.

7.Cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind siguranța și securitatea copiilor pe terenurile sportive.

8. Cu privire la modificarea deciziei nr. 02/05-XXVII din 30.05.2023 „Cu privire la lichidarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Ghioltosu și trecerea grădiniței de copii Ghioltosu în gestiunea administrației publice locale de nivelul I, UTA Țiganca”.

9. Cu privire la completarea deciziei nr. 03/38 din 21.03.2024 „Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică a Consiliului Raional Cantemir, în gestiunea Instituției Publice
Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Structura teritorială de asistență psihopedagogică Cantemir”.

10.Cu privire la autorizarea desfiintării bunurilor imobile, tabăra de odihnă pentru copii Hănăseni, proprietate a Consiliului Raional Cantemir.

11. Cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției publice de șef al Direcției Generale Învățământ Cantemir.

12.Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin decizia nr.04/03 din 29.12.2023 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funționare a Consiliului raional Cantemir”. 

13. Cu privire la aprobarea programului de activitate asubdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pentru semestrul II al anului 2024.

13.1 Plan de activitate al aparatului preşedintelui raionului pentru semestrul II al anului 2024.

14.Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2024-2028 al administraţiei publice locale de nivelul II Cantemir.

15. Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în trimestrul I al anului 2024erm control trim.I 2024.

16. Cu privire la executarea unor decizii ale Consiliului raional Cantemir. 

17. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2 -183 din 19 aprilie 2024.

18. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2 -193 din 25 aprilie 2024.

19. Cu privire la transmiterea în locațiune prin licitație cu strigare și reducere a unor spații din incinta IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

20. Cu privire la aprobarea contractelor de comodat.

21. Cu privire la acceptarea transmiterii și primirii unor bunuri.

21.1 Anexa. Registrul evidenţei mişcărilor pe active nefinanciare transmit.

22. Cu privire la aprobarea inițierii lucrărilor de proiectare a obiectului ,,Tabăra de odihnă Cantemir”.

23. Cu privire la acordarea unui premiu personalului de conducere a Instituției Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir.

24. Cu privire la acordarea unui premiu șefului Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Baimaclia.

25. Cu privire la acordarea unui premiu șefului Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia.

26. Cu privire la acordarea unui premiu șefului Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

27. Cu privire la acordarea unui premiu șefului Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Gotești.

28. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Finanțe Cantemir.

29. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii publice raionale Cantemir.

30. Cu privire la aprobarea normativelor și a Listei serviciilor prestate contra plată de către Întreprinderea Municipală ,,Biroul de Proiectare și Producere pe lângă Consiliul Raional Cantemir”.

31. Cu privire la modificarea și completarea deciziei nr.03/17 din 21.03.2024, ,,Cu privire la comisia pentru acordareaindemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselorvechi unor categorii de cetăţeni, si aprobarea Regulamentului de activitate a acesteia”.

32. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale nr.8 Cantemir.

32-1-Anexă la decizia consiliului raional Cantemir nr.04/32din 13.06.2024

33.Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului președintelui raionului Cantemir.

 

Imprimare