Rapoarte de activitate

Rapoarte de activitate pe anul 2020

  1. Aparatul președintelui raionului
  2. Direcţia generală învăţâmânt
  3. Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
  4. Direcția generală finanțe
  5. Direcția construcţii și drumuri
  6. Direcția economie și dezvoltare a teritoriului
  7. Secției agricultură, relații funciare și cadastru
  8. Secția cultură
  9. Centrul tineret