Programului Național Lectura Central,ediția a 6-a.

      Programul Național Lectura Central.

     Programul Național Lectura Central, ediția a 6-a, 2023 este un Concurs național de lectură, organizat anual pentru utilizatori, susținut de Ministerul Culturii a Republicii Moldova, care derulează și în cadrul bibliotecii publice raionale, în perioada aprile-noiembrie 2023.

    Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale, în cadrul Programului Național Lectura Central, numărul de concursuri și criteriile de evaluare, pot fi modificate în conformitate cu scopul și obiectivele specifice fiecărei ediții.

     Ediția a 6-a, a Programului Național Lectura Central-2023, anunță următoarele concursuri:

  1. Cel mai activ cititor;
  2. Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii;- inclusiv cu ajutorul tehnologiilor.
  3. Cel mai reușit serviciu privind implicarea bibliotecii în promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă(ODD);
  4. Lumina din jurul cărții: cel mai original club de lectură;
  5. Cel mai original program / proiect de promovare a lecturii în familie.

     Secția Cultură și Turism informează utilizatorii bibliotecii/membrii comuntății, că doritorii beneficiază de instruiri organizate în luna iulie 2023, la Centrul Comunitar a Bibliotecii Publice Raionale Cantemir, în cadrul  Programul Național Lectura Central, ediția a 6-a, 2023. Instruirile sunt organizate de Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științei ale Informării din cadrul Bibliotecii  Naționale a Republicii Moldova.

     Doritorii de a participa la instruiri, pot accesa pagina oficială a Bibliotecii  Naționale a Republicii Moldova și/sau se pot conecta în cadrul Bibliotecii Publice Raionale  la programul în cauză.

     În acest context, Biblioteca Publică Raională,  a inițiat ,,Clubul de lectură” ca suport metodologic pentru doritorii de a participa la cuncursurile anunțate în cadru Programului menționat mai sus, unde participanții își pot dezvolta unele competențe, cum ar fi: cultura lecturii, cultura informației și promovarea lecturii. Obiectivul general al  ,,Clubului de lectură” este educarea membrilor comunității prin lectură – prioritate strategică a bibliotecii.

Pentru consultarea Regulamentului Concursurilor  ACCESAȚI AICI:

Regulament al concursurilor naționale organizate în cadrul Programului Național Lectura Central , ediția a 6-a ( 2023)(2)