Monumente de istorie din raionul Cantemir

№ d/o

Localitatea

Denumirea monumentului

Datarea monumentului

1.

Cantemir

Monumentul ostaşului necunoscut

1981

2.

Cantemir

Obeliscul Slavei consacrat Operaţiei Iaşi-Chişinău


3

Cantemir

Obeliscul Eroilor căzuţi în războiul din Afganistan


4.

Acui

Monumentul eroilor consăteni

1989

5.

Antoneşti

Obeliscul Victoriei

1971

6.

Ciobalaccia

Ostaşilor eliberatori

1981

7.

Toceni

Veşnică Slavă eroilor

1972

8.

Vişineovca

Monumentul Eroilor Eliberatori

1966

9.

Epureni

Monumentul ostsşilor eliberatori

1990

10.

Hănăseni

Monumentul eroilor eliberatori

1983

11.

Stoianovca

Monumentul celor trei eroi grăniceri

1964

12.

Stoianovca

Cimitirul de Onoare a ostaşilor români

2006

13.

Goteşti

Monumentul eroilor eliberatori

1972

14.

Pleşeni

Monumentul ostaşilor eliberatori

1956

15.

Flocoasa

Monumetul eroilor căzuţi pentru eliberarea Patriei

1982

16.

Crăciun

Omagiu ostaşilor consăteni

1986

17.

Sadîc

Primăvara Biruinţei

1985

18.

Suhat

Memorie veşnică eroilor

1980

19.

Porumbeşti

Ostaşilor eliberatori

1980

20.

Lărguţa

Monumentul eroilor eliberatori

1972

21.

Hîrtop

Monumentul eroilor eliberatori

1982

22.

Şamalia

Monumentul eroilor eliberatori

1985

23.

Lingura

Monumentul eroilor 1941-1945

1986

24.

Cîetu 

Veşnică Slavă Eroilor

1980

25.

Haragîş

Eroilor eliberatori

1967

26.

Tartaul

Monumentul eroilor

1972

27.

Capaclia

Monumentul consătenilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei

1970

28.

Cîrpeşti

Veşnică amintire eroilor consăteni căzuţi în Marele Rozboi pentru Apărarea Patriei

1986

29.

Vîlcele

Eroilor eliberatori

1975

30.

Cania

Eroilor căzuţi 1941-1945

1967

31.

Ţărăncuţa

Eroilor eliberatori

1994

32.

Gheltosu

Obeliscul Victoriei 1941-1945

1972

33.

Baimaclia

Eroii căzuţi în luptele 1941-1945

1953

34.

Baimaclia

Obeliscul Memoriei 1941-1945

1989

35.

Cociulia

Ostaşilor eliberatori 1941-1945

1980

36.

Cociulia

Omagiu ostaşilor consăteni

1971

37.

Ţiganca

Monumentul eroilor eliberatori

1968

38.

Enichioi

Monumentul eroilor

1873

39.

Leca

Monumentul eroilor eliberatori

1988