datinile si traditiile sarbatorilor de iarna

DATINILE ȘI TRADIȚIILE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

 

 La fineleanului de la care ne-am luatrămas bun, la Casa raională de cultură din Cantemir, s-a desfășuratFestivalul rational al datinilorșitradițiilor de CrăciunșiAnulNou, organizat, tradițional, de direcțiaraionalăînvățământ.Este cunoscutfaptulcălocalitățile din sudulțăriinoastre au tradiţiipopularefoartevariate, bogateşioriginale.Deosebit de interesantesînttradiţiile legate de sărbătorile de iarnă.Materialeleetno-folclorice concrete vorbesc despre faptul că cele mai multe tradiţii popularesântfoartevechişi au originelocală.Aşa-numitele „împrumuturi” sântpuţine la numărşi nu sânt de primăvaloare (la acestea se referăuneledenumiri de sărbători, de obiceiuri).Majoritateaobiceiurilorcalendaristice (inclusivcele legate de sărbătorile de iarnă) au la bazătraiul, munca, tendinţaspre o viaţămaibună, spiritul optimist al moldoveanului pus pe glume. Aproape fiecare obicei calendaristic conţine credinţe ale oamenilorînforţelemagice ale celor mai importante elemente ale vieţii: soarele, focul, apa, pâinea, plantele, animalele, de unde au ajunspână la noiBuhaiul, Capra, Calul, Ursul etc.De aceea, ne-au bucurat mult obiceiurile cu care au venit la Festival cetele de colindătorișiurători din 23 instituții preuniversitare din localitățileraionului,Centrul de Creație a Copiilor (CCC) din CantemirșiCentrulsocial din Cania “SfântulVasilecelSfânt”, condus de parohul bisericii din comună, părinteleVasile.  Cele mai vechi creaţii populare calendaristice, inclusivcele legate de sărbătorile de iarnă, sânt colindul, tradiționala hăitură, jocurile cu măşti de capră, urs, cucoș, babeleșimojnegii, prezentate cu mult talent de cătregimnaziștiișiliceeniiîndrumați de dascăliilor, fiecare instituție demonstrând cu prisosințăcămaiavemprinsatelenoastreatâteaobiceiuri cu valoare de unicat, originale, specificefiecăreicomunități. Probabil, acestea au luat naştere hăt demult, dar important estecă, transmițându-se, din generațieîngenerație, au ajuns să ne bucure inima și sufletulșiastăzi, însecolulcomputatoruluiși al tehnicii de calcul. Festivalul a reușit:atâtjuriulînfrunte cu șefadirecțieiînvățământ, Lilia Cebotaru, din care au maifăcut parte șefa serviciului asistență psihopedagogică, Ana Cabac, inspectoarele Ana Topală, Tatiana Cechir și Maria Domenco, specialist metodist, directorul CCC, Maria Șagan, președintelesindicatului de ramură, Natalia Matcaș,  dar și spectatorii au aplaudatevoluareacolectivelor, fiecaredintre care a fostrăsplătit cu cadouri, colăcei, dulciuri, fructe, spremareabucurie a copiilor. Atmosfera de sărbătoare a fostîntregităși de expozițiatalismanelor, vernisată cu mult gust și la unînaltnivel artistic înholulcăminului cultural. În aceeași zi, cetele de colindători și urători au vizitat o serie de instituții, organizațiișiîntreprinderi din centrulraional, urându-le de sănătate și multsporînanul 2016.