Biblioteca raională şi pentru copii

 Biblioteci publice teritoriale

MISIUNEA ȘI VIZIUNEA BIBLIOTECII:

Misiunea Bibliotecii – de-a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură si recreere ale utilizatorilor săi, oferind acces liber, gratuit la informatie, lectura si tehnologii informationale. Asigură accesul cetățenilor la toate tipurile de informație comunitară în vederea realizării obiectivului principal satisfacerea nevoilor utilizatorilor, crearea și întărirea deprinderilor de lectură la copii de vârstă fragedă. Promovarea conștentizării moștenirii culturale, aprecierea artei, realizărilor științifice și inovațiilor în biblioteci.

DEZVOLTAREA ŞI PRELUCRAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE

         În raionul Cantemir activează 45 de biblioteci publice, din care funcţionează 2 biblioteci: Biblioteca publică raională şi Biblioteca publică pentru copii „Grigore Vieru”, asigură interesele şi necesităţile de informare a beneficiarilor, desfăşoară o largă activitate de promovare a cărţii şi a scriitorilor care conţin o colecție de 401,7 mii de exemplare, din care în limba de stat 274,6 mii de exemplare, completarea colecţiilor s-a efectuat prin achiziţii şi donaţii. În cursul anului sunt prelucrate exemplarele de publicaţii și înregistrate în mod tradiţional în Registrele de inventar și incluse in Registrele de Miscare a documentelor de evidență. Personalul asigură prelucrarea documentelor întrate, și transferă în gestiunea biblioteciilor publice din raion. Scopul și obiectivele generale a Serviciului Dezvoltare Evidență și prelucrare a colecţiilor a Bibliotecii Publice Raionale sunt axate pe continua dezvoltare, completare și consolidare a colecţiilor  de documente, și publicațiilor seriale pentru a asigura o rată optimă de înnoire a colecţiilor conform Legii nr.160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, Monitorul Oficial nr.301-315/529 din 18.08.2017. Pe parcursul anului bibliotecile publice teritoriale, crează și dezvoltă servicii de bibliotecă, campanii de sensibilizare desfășurate de bibliotecari, implimentarea serviciilor de sănătate, educație și recreere. Secția Cultură și Turism organizază vizite de studiu în teritoriu, având în rol important pentru consolidarea cunoștințelor, identificarea problemelor cu care se confruntă bibliotecile teritoriale. Bibliotecile publice teritoriale anual încheie contracte de colaborare cu instutuțiile publice, care contribui la realizarea scopului pentru a deveni un centru de informare și documentare ce corespunde cerintelor actuale a comunității, dezvoltarea serviciilor noi de bibliotecă. Impactul oferind servicii pentru diverse categorii de utilizatori, toate realizările sunt reflectate și promovate pe rețelele de socializare, paginilor de Facebook, mass-media (Cuvântul liber, Revista Realităților Culturale), reuniuni profesionale, conferințe zonale, etc.

 RESURSE TEHNOLOGICE

În raionul Cantemir din 45 de biblioteci publice,  în număr de 34 biblioteci publice teritoriale dețin – 111 de calculatoare, din care conectate la internet – 108, pentru utilizatori sunt accesibile – 90 de calculatoare.

CONCLUZII, PROPUNERI ȘI ORIENTĂRI DE PERSPECTIVĂ.

Asigurarea biblioteciilor publice cu achiziţii de carte, implicarea APL pentru sușținerea biblioteciilor în realizarea proiectelor de bibliotecă dea asigura promovarea imaginii pozitive a bibliotecii, prin îmbunătăţirea gradului de satisfacţie al utilizatorilor privind cerinţele educaţionale. Informarea utilizatorilor şi asigurarea lor cu cea mai amplă şi mai calitativă informaţie pe viitor, informatizarea tuturor domeniilor de activitate a bibliotecii, crearea bazei de date, care ar conţine informaţii bibliografice asupra tuturor categoriilor de documente pe care biblioteca le deţine.           

În ultimii ani s-a investit în dotarea bibliotecilor publice, transformîndu-se în centre centru de informare și documentare pentru comunitate, instituțiile devenind nu doar locul în care împrumuți literatură, dar și o sursă importantă de informare și comunicare.


Tatiana Baranov, specialist principal biblioteci, patrimoniu și muzee
Secția Cultură și Turism Cantemir
Tel. (+373 273)22063