01. cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei DASPF Cantemir (1)
1. Decizie,info abandon școlar
03. Decizie deschiderea APP Baran
04. decizi inchiderea serviciului APP Tutuianu
4.Plan de actiuni Semestrul II 2022 DAERF
Acord Intercomunitar
dec aprob plan sem. II 2022
dec nr 02- ISAC – Ghid Nota
dec nr 02-Activitatea IMSP 2021
dec nr 02-privat MAnoli
dec nr 02-Țurcanu exercitarea atribut secretaruluidoc
dec nr. 02- MIHAESCU comisia evaluare si validare doc
dec nr. 02- PUPÂZAN modif 03- 12- comisia ajutoarelor
dec nr. 02- ȚURCANU- modif 04-08 modif 01-07 din 2020
Dec. aprob. Acordului de asociere
Dec. nr.02 Vilcu Regulament Spicul de Aur 2022 DAERF
Dec. nr.02 Vilcu Ziua Agricultorului 2022. DAERF doc
Dec. term. control trim. I 2022
dec.nr.02- ENACHI – RADIOCOMUNICAȚII Cu privire la rezilierea contractului de locațiune
dec.nr.02- ENACHI – Viorel BUDAC Cu privire la rezilierea contractului de locațiune
decizie nr. 02- ENACHI cu privire la soluționara unui conflict de interese HÎȚU
Decizie,Regulament premierea olimpicilor
Organigrama DASPF Cantemir
Plan anul 2022 semestrul II Constructii
Plan aparat semestrul II anul 2022
Program control Tuberculoză.dec
Program Raion de control2022-2025
Raport profit IM Birou proiectari

Imprimare