Gala Olimpicilor 2024         

Motto: „Să ne dăruim întru desăvârșirea și adâncirea

culturii și zidirii noastre intelectuale”.

         Toți avem o chemare – de a ne făuri un destin prin fapte ce duc spre succes. Fiecare trebuie să-și definească succesul în propriii termeni, axându-se pe niște repere și având la bază o scară de valori. Succesul e muncă, perseverență, studiu, sacrificiu, dar mai ales, dragoste pentru ceea ce faci sau înveți să faci. Cu siguranță, e bine să realizăm toate oportunitățile care ni se oferă. Succesul se întâmplă acolo unde pregătirea și oportunitatea se întâlnesc. Drumul către performanță începe cu o competiție corectă și un profesor care crede în tine! Caracterul și voința de a excela sunt cele care rezistă în timp… Toate visurile pot deveni realitate dacă ai curajul de a le urma! Uniți susținem excelența!  

      Festivitatea de omagiere a Intelectului, Performanței și Excelenței la GALA OLIMPICILOR  2024, organizată și desfășurată de Direcția Generală Învățământ Cantemir, la data de 29 mai 2024, în incinta Casei de Cultură „N. Sulac”, orașul Cantemir, parte a culturii organizaționale a direcției, a devenit o tradiţie în calendarul de primaveră al evenimentelor importante.

    Direcția Generală Învățământ Cantemir a susținut și susține întotdeauna stimularea performanței și a pledat pentru o educație de calitate.

   Gala Olimpicilor este unul dintre cele mai importante evenimente care se organizează în fiecare an și în cadrul ei se promovează copiii dotaţi, deținători ai locurilor premiante la etapa raională și republicană a olimpiadelor şcolare şi concursurilor intelectuale, culturale şi sportive, marcând astfel realizările elevilor în parcursul lor educațional în perioada anului de studii 2023 – 2024, dar și cadrele didactice care au contribuit la obținerea performanţelor.

    Devenită tradiție, GALA OLIMPICILOR este evenimentul care pune în valoare munca depusă zi de zi a elevilor ce reprezintă mândria instituțiilor din care provin și are scopul de a promova elevii ce au demonstrat rezultate excelente, afirmându-se la concursurile de inteligență, olimpiadele școlare, cântec și dans, creație literară, sport etc.

    La ineditul eveniment au participat oaspeți de onoare, care au transmis mesaje de felicitare laureaților olimpici și profesorilor pentru rezultatele frumoase obținute la olimpiade:  domnul Pavel CULICOVSCHI, președintele raionului Cantemir, doamna Tatiana CECHIR, șef Direcția Generală Învățământ Cantemir, domnul Vitalie MIRON, șef adjunct al Cancelariei de Stat Oficiul Teritorial Cahul, doamna Natalia MATCAȘ, președintele sindicatului de ramură.

În discursul său, președintele raionului, domnul Pavel CULICOVSCHI, a felicitat toți premianții pentru curajul și dăruirea de sine de a obține performanțele dorite, pentru promovarea imaginii raionului și a instituțiilor din care provin, i-a îndemant să iubească țara și localitatea natală, să onoreze profesorii care depun un efort mare întru dezvoltarea multilaterală a personalității fiecărui copil.

   Ajunși la etapa de totalizare a rezultatelor anului de studii 2023-2024, uniți la evenimentul GALA OLIMPICILOR, din numele Direcției Generale Învățământ Cantemir, doamna Tatiana CECHIR, a transmis sincere felicitări tuturor elevilor, care au depus efort pentru a ajunge cu multe realizări și performanțe frumoase la finele anului de studii și la absolvirea treptei gimnaziale și liceale de învățământ. S-a apreciat înalt prestația pedagogilor, pentru care această etapă a înseamnat o nouă acumulare de experiențe, de emoții și împliniri trăite alături de elevi, în timp ce i-au condus pe drumul pe care cu înțelepciune îl numim educație. Domnul Vitalie MIRON a felicitat performanțele obținute de elevi și profesori în anul de studii 2023-2024, aducându-le mulțumiri și recunoștință cadrelor didactice pentru efortul depus în educarea tinerei generații.

Onoare vouă, elevi cu vocație! Onoare vouă, distinși profesori!

 Aducem mulțumiri managerilor școlari, cadrelor didactice și elevilor pentru performanețele obținute!

FELICITĂRI ELEVILOR OLIMPICI ȘI PROFESORILOR PENTRU REZULTATELE REMARCABIl, DEDICAȚIE; PROFESIONALISM și PERFORMANȚĂ!

 Text: Ana Burduja, metodist superior DGÎ Cantemir

Imagini: Elena Lanciu, specialist principal DGÎ Cantemir

Imprimare