ANUNŢ

Direcţia Generală Învăţământ Cantemir, anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director al instituțiilor:

1.Centrul de Creație al Copiilor Cantemir;

2.Instituția Publică Gimnaziul ”N. Sulac” s. Sadîc;

3.Instituția Publică Gimnaziul ”V. Hanganu” s. Cociulia.

           Documentele necesare pentru participare la concurs:

  • Cererea de înscriere la concurs;
  • Copia actului de identitate;
  • Curriculum vitae;
  • Copia/copiile actului/actelor de studii;
  • Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
  • Certificatele medicale;
  • Certificat – cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

Candidaţii vor depune dosarele până la data de 29 februarie 2024 la DGÎ Cantemir,

bir. 512.  Tel 0 273 2 27 77; 2 34 69.

 

Imprimare