ANUNȚ!   

       Comisia de concurs, Aparatul președintelui raionului Cantemir, informează că la selecția dosarelor pentru ocuparea funcției publice de specialist, Direcția construcții, gospodărie
comunală, dezvoltare locală și regională a fost depus un dosar, dl Șișianu Sergiu. Conform pct. 46 lit. a) din Regulament cu privire la ocuparea funcției publice  prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009 privind punere în aplicare a  prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se  prelungește data limită de depunere a dosarelor pentru funcția publică respectivă până la data de  12.03.2024 ora 900.

Secretar al comisiei de concurs, Diana ROTARU    

Imprimare