Structura IMSP „Spitalul Raional Cantemir”

Organigrama IMSP „Spitalul Raional Cantemir” 

Numărul de funcţii
calculate în conformitate cu normativele, 
pe categorii de personal

Numărul de unităţi
aprobate în statele de personal

 

Populaţia

29708

 

 Personalul de conducere şi administrativ al
IMSP Centrul de Sanatate Cantemir

 

1

Director

1,0

2

Vicedirector medical

1,0

3

Contabil şef

1,0

 

Total

3,0

 

Serviciul contabilitate

 

1

Contabil
pe materiale

0,5

2

Contabil
pe salariu

0,5

3

Contabil
finanţe

0,5

4

Contabil
casir

1,0

 

Total

2,5

 

Serviciul economic

 

1

Economist 

0,75

 

Serviciul juridic

 

1

Jurist

0,5

 

Serviciul personal

 

1

Inspector
serviciul personal

0,5

 

Audit

 

1

Audit
intern

0,25

 

     Alte categorii de personal administrativ
gospodăresc

 

1

Inginer
tehnic securitatii

0,25

2

Inginer
electronist pentru deservirea tehnicii de calcul

0,5

3

Inginer
constructor

0,5

4

Arhivar

0,5

5

Conducător
auto

4,0

6

Secretară

1,0

7

Magazioner

1,0

8

Muncitor
reparatii curente a incaperilor si cladirilor

1,0

9

Electric

1,0

10

Paznic

2,0

11

Liftier

0,25

12

Maturator

1,0

13

Grefier

0,5

 

Total

13,5

 

                 Personal medical inferior

 

3

Infirmieră

3,0

 

Total

3,0

 

Statistica medicala

 

2

Statistician
medical

1,5

 

Total

1,5

 

 

 

 

 Secţia pentru asistenţa cu medicalmente a
populaţiei

 

1

Medic
farmacist

1,0

4

Infirmieră

1,0

 

Total

2,0

 

 Laborator clinic

 

2

Medic
laborant

1,0

3

Felser
laborant

2,0

4

Infirmieră

1,0

 

Total

4,0

 

Secţia imagistică

 

1

Medic
ecografist

1,0

3

Medic
imagist radiolog

1,0

5

Asistenta
medicală medicului ecografist

1,0

7

Tehnic
radiolog

1,0

8

Asistentă
medicală cabinetului diagnostică funcţională

1,0

9

Registrator
medical

1,0

10

Infirmieră

1,0

 

Total

7,0

 

 Centrul de Sanatate Cantemir populaţia –
6383

 

1

Sef
sectie medicina de familie cu 50% efort de medic de familie

1,0

2

Medic
de familie

3,0

 

                 Personal medical mediu

 

3

Asistentă
medicală superioară

1,0

4

Asistentă
medicală a medicului de familie

8,0

5

Asistenta
medicală în cabinetul de sănătate a reproducerii

1,0

6

Asistentă
medicală în cabinetul de examinări profilactice ginecologice

1,0

7

Asistentă
medicală în cabinetul imunizări

1,0

8

Asistentă
medicală în sala de proceduri

1,0

 

Asistenta
medicala in stationar de zi

1,0

9

Asistentă
medicală de fizioterapie

1,0

 

Asistenta
medicala cab.modului sanatos de viata

1,0

 

Asistenta
medicala cab. de triaj

1,0

10

Registrator
medical

2,0

 

Total

23,0

 

OMF Antoneşti  cu satul Leca populaţia -1309

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie s. Antoneşti

2,0

3

Asistentă
medicală a medicului de familie s. Leca

1,0

4

Infirmiera
s. Antoneşti

0,5

5

Infirmiera
s. Leca

0,5

 

Total

5,0

 

OMF Cania cu satul
Epureni populaţia – 4134

 

1

Medic
de familie

2,75

2

Asistentă
medicală a medicului de familie

8,25

3

Infirmiera
s.Cania, s.Iepureni

1,0

 

Total

12,0

 

OMF Cîrpeşti populaţia –
2546

 

1

Medic
de familie

1,5

2

Asistentă
medicală a medicului de familie

5,0

3

Infirmieră

0,75

 

Total

7,25

 

OMF Plopi cu satele
Hîrtop, Taracliapopulaţia-1624

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie s.Plopi

1,25

3

Asistentă
medicală a medicului de families. Taraclia

1,0

4

Asistentă
medicală a medicului de familie s.Hîrtop

1,0

5

Infirmiera
s. Plopi

0,5

6

Infirmiera
s. Hîrtop

0,5

7

Infirmiera
s. Taraclia

0,5

 

Total

5,75

 

OMF Porumbeşti populaţia
– 1613

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie

3,0

3

Infirmieră

0,5

 

Total

4,5

 

OMF Stoieneşti populaţia
– 1436

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie

3,0

3

Infirmieră

0,5

 

Total

4,5

 

OMF Ţiganca cu satul
Ţiganca-Nouă populaţia – 1950

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie

4,0

3

Infirmieră

0,5

 

Total

5,5

 

OMF Toceni cu satul
Vîlcele populaţia – 1227

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie s. Toceni

1,5

3

Asistentă
medicală a medicului de familie s.Vîlcele

1,0

4

Infirmiera
s Toceni

0,5

5

Infirmiera
s Vîlcele

0,5

 

Total

4,5

 

OMF Lărguţa populaţia –
2873

 

1

Medic
de familie

2,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie

6,0

6

Infirmieră

1,0

 

Total

9,0

 

OMF Lingura cu satul
Crăciun populaţia . 1447

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie s Lingura

2,0

3

Asistentă
medicală a medicului de familie s Crăciun

1,0

4

Infirmiera
s Lingura

0,5

5

Infirmiera
s Crăciun 

0,5

 

Total

5,0

 

OMF Pleşeni
populaţia  1226

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie

2,0

3

Infirmieră

0,75

 

Total

3,75

 

OMF Hănăseni cu satul
Tătărăşeni populaţia – 1940

 

1

Medic
de familie

1,0

2

Asistentă
medicală a medicului de familie s Hănăseni

3,0

3

Asistentă
medicală a medicului de familie s Tătărăşeni

1,0

4

Infirmieră

0,75

 

Total

5,75

 

Medic
de familie

25,25

 

Asistentă
medicală

73,5

 

Personal
inferior

16,25

 

Personal
gospodaresc

19,0

 

TOTAL

134,0