Structura Direcţiei Finanţe

Veaceslav Cozma, şeful direcţiei finanţe,

exercită următoarele atribuţii:

1) Asigură managementul de calitate al resurselor umane prin:

elaborarea şi aprobarea funcţiilor de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

elaborarea şi aprobarea planurilor de lucru ale direcţiei finanţe;

angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului direcţiei;

efectuarea evaluarii profesionale a angajaţilor şi aprecierea performanţelor acestora;

executarea controlului permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

2) Dirijează metodologic planificarea bugetului raionului.

3) Realizează acţiunile necesare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului raionului.

4) Organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrative- teritoriale.

5) Implementează politica bugetar- fiscală a statului, organizează şi asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

 

6) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

7) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

8) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu cadrul legislativ;

9) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

10) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

11) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

 

 

Structura Direcţiei  Generale  Finanţe raionul Cantemir

Adresa electronică: dirfincantemir@mail.md

 

 

LISTA SPECIALIŞTILOR DIRECŢIEI FINANŢE CANTEMIR

01.11.2021

Numele, prenumele

Funcţia

Biroul nr.

Tel. serviciu

1

Cozma  Veaceslav

Seful Direcţiei  Finanţe

412

 

(0273) 2-31-98

2

Dimcea Valentina

Şef-adjunct direcţie,şeful secţiei în cadru direcţiei

412

 

(0273) 2-33-66

3

Roabiş Ecaterina

Specialist principal

410

 

(0273) 2-32-31

4

Lupu Dumitru

Specialist principal

410

(0273) 2-34-97

5

Scurtu Rodica

Specialist principal

410

(0273) 2-32-31

6

Carastoian Elena

Specialist superior

410

(0273) 2-32-31

7

Tabureanu    Alina

Specialist

410

(0273) 2-32-31

8

Rusev Lidia

Specialist superior

410

(0273) 2-32-31

9

Florea Elena

Şef secţiei,Contabil şef

404

(0273) 2-32-24

10

Miron Tatiana

 

Specialist superior

404

(0273)2-32-24

11

Salciuc Mirela

Specialist superior

404

 

(0273)2-32-24

12

Munteanu Natalia

Specialist superior

404

(0273)2-32-24

13

Savva Natalia

Specialist principal

407

 

(0273) 2-34-96

14

Clioşina Maria

Secretar-dactilograf

412

 

(0273) 2-31-98