Șefii subdiviziunilor Consiliului raional, componența aparatului președintelui raionului

Lista șefilor de subdiviziuni ale Consiliului raional Cantemir

 

Nr. d/o

Numele Prenumele

Funcția deținută

1

Vîlcu Larisa

Șef Direcția agricultură, economie și relații funciare

2

Mocanu Valeriu

șef Direcția construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și regională

3

Manoli Tatiana

Șef Direcția Generală Învățămînt

4

Cozma Veaceslav

Șef Direcția Finanțe

5

Butuc Sergiu

Șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

6

Toderici Sergiu

Șef Serviciu Cultură și Turism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista angajaților din cadrul aparatul președintelui raionului Cantemir

 

 

Nr.

d/o

Numele Prenumele

angajatului

Funcția deținută

1

Țurcanu Ludmila

Secretar al Consiliului raional Cantemir

2

Dobrea Liliana

Șef serviciu financiar, contabil-șef

3

Balan Victoria

Șef serviciu administrație publică

4

Banicov Valeriu

Arhitect-șef

5

Pitel Gheorghina

Șef serviciu arhivă

6

Rotaru Diana

Specialist principal, resurse umane

7

Manole Gheorghe

Specialist principal, privatizare

8

Petreanu Svetlana

Specialist principal, tineret și sport

9

Patraman Svetlana

Auditor intern

10

Domenco Ion

Specialist, relații cu publicul

11

Caradjova Tatiana

Specialist, contabil

12

Lungu Gheorghe

Specialist, arhivă

13

Barbarova Cristina

Șef serviciu auxiliar

14

Zaeț Elena

Secretar dactilograf

15

Perju Victor

Conducător auto