Secţia raională Cultură şi Turism

        Secţia raională Cultură şi Turism activează în structura Consiliului raional Cantemir în baza Deciziei Consiliului raional Nr. 06/15 din 18 decembrie 2003  şi gestionează activitatea a 6 instituţii de nivelul doi:

–          Casa raională Cultură „Nicolae Sulac”

–          Şcoala de Arte „Valeriu Hanganu”

–          Biblioteca publică raională

–          Biblioteca raională publică pentru copii „Grigore Vieru”

–          Muzeul de istorie „D. Cantemir”

–          18 colective artistice cu titlu „Model”

 În raion activează 43 de Case şi Cămine de Cultură, 46 de biblioteci publice, Şcoala de Arte „V. Hanganu” cu 2 filiale (Baimaclia şi Goteşti), Muzeul de etnografie şi studiere a ţinutului natal din s. Tartaul şi Muzeul istoric „D. Cantemir” din or. Cantemir. Sau format condiţii de activitate a Muzeului „Nicolae Sulac” în s. Sadîc. Sunt luate la evidenţă 39 de monumente istorice care consideră patrimoniul naţional al raionului.

Secţia raională Cultură şi Turism organizează şi desfăşoară următoarele activităţi culturale prioritare:

– Festivalul Internaţional al interpreţilor cântecului popular

     „Asta-i floarea lui Sulac”

 – Festivalul Internaţional „Trompeta de Aur”

–    Festivalul tradiţional al primăverii „Mărţişor”

–    Festivalul raional al cântecului pascal „Icoana sufletului meu”

–    Festivalul raional al tradiţiilor populare „Ca la noi în sat”

–    Concursul meşterilor populari „Din zestrea mamei”

–    Serată de omagiere a lucrătorilor din cultură

                   „Un neam bogat o cultură bogată”

–    Festivalul raional al cântecului, dansului şi portului popular

   „Joc şi cântec de la Prut”  

–    Festivalul raional al etniilor „Unitate prin diversitate”

–    Spectacol muzical „În jurul teascului”

–    Concursul raional al cântecului de estradă şi a dansului modern „Crizantema albă”

–    Festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă

   „V-am ura, v-am tot ura”

În perioada de activitate a Secţiei au fost aplicate metode şi forme noi de activitate de valorificare şi conservare a valorilor culturale prin intermediul formării  centrului „Mesager cultural” care a contribuit la organizarea expediţiilor folclorice, evidienţa informatorilor de folclor şi a meşterilor populari. A fost creat centrul de artizanat în satul Ciobalaccia unde un număr considerabil de copii studiază creaţia populară. Pe lîngă Casa de Cultură „Mihai Batîr” din s.Cociulia a fost format Studioul de coregrafie în care se valorifică dansul folcloric şi popular în baza căruia se organizează şi se desfăşoară Festivalul coregrafic a dansului şi portului popular „Jocul din strămoşi lăsat”.

 

Şef SecţieCultură şi Turism  -Nicolae Efticov 

Telefon ( +373 273) 2-26-48

Vezi regulamentul