Fondul arhivistic

Scurt Istoric

      În  conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 23 martie 1977 şi Hotărîrii Sovietului de Miniştri al RSSM  din 1 aprilie 1977 nr.131 în legătură cu formarea raioanelor Cantemir ,Cutuzov şi şi Sovietic s-a format raionul Cantemir cu centrul în orăşelul Cantemir şi cu toate structurile raionale, inclusiv arhiva raională de Stat Cantemir.

      Serviciul raional de arhivă este creat în scopul îndeplinirii funcţiilor  administraţiei funcţiei locale  în domeniul arhivisticii, reprezintă o unitate structurală  a aparatului Preşedintelui raionului şi funcţionează  cu dreptul de secţie a lui.

 

      În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii  Moldova ,Legea privind Fondul  Arhivistic  al Republicii Moldova, de deciziile Consiliului raional, ordinele şi instrucţiunile  Serviciului de Stat  de Arhivă  al Republicii Moldova , precum şi prezentul Regulament.

      Regulamentul cu privire la Serviciul raional de arhivă se aprobă prin decizia Consiliului raional  şi se coordonează cu Serviciul de Stat de Arhivă  al Republicii Moldova.

      Conform art.40 al Legii privind  Fondul Arhivistic  al Republicii Moldova , Serviciul raional de Arhivă  intră în sistemul Serviciului de Stat  de Arhivă  al Republicii Moldova.

      El asigură pastrarea, evidenţa şi şi valorificarea documentelor  Fondului Arhivistic  al Republicii Moldova,care reflectă istoria  raionului .


Serviciul raional de arhivă din raion păstrează :

      Documentele Fondului Arhivistic de stat care s-au acumulat în rezultatul activităţii instituţiilor ,organizaţiilor  şi întreprinderilor  ce au activat sau activează pe teritoriul raionului ;

      Documentele Fondului Arhivistic obştesc care au intrat în proprietate de stat conform  Legii cu privire la Fondul Arhivistic obştesc  al   Republicii Moldova.

      Documente de provenienţă personală ale persoanelor cu funcţii de stat şi obşteşti, oamenilor de ştiinţă  şi cultură, altor persoane care activează  ori au activat pe teritoriul  raionului şi devenite proprietate  de stat în conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

       Documente cu privire la personalul scriptic ale instituţiilor  ale instituţiilor, organizaţiilor  şi întreprinderilor  lichidate care n-au succesori .