Componența aparatului președintelui raionului

Structura aparatului președintelui raionului Cantemir și datele de contact.

Nr.

d/o

Denumirea funcţiei/postului

Numele, prenumele

Nr. birou

Telefon fix

1

Preşedinte al raionului

Anatoli ICHIM

204

 

0273 22056

2

Secretar (anticamera)

Roman Bacarji

205

0273 22058

3

Vicepreşedinte al   raionului

Pupăzan Emil

206

0273 22750

4

Vicepreşedinte al   raionului

Ciobanu Andrei

201

0273 22230

5

Vicepreşedinte al   raionului

Mihăiescu Valeriu

212

0273 22056

6

Secretar al  Consiliului raional

Ţurcanu Ludmila

211

0273 22057

7

Şef serviciu administraţie publică

Balan Victoria

 

215

0273 23160

8

Specialiat principal

 

215

0273 23160

9

Specialist, responsabil de domeniul protecției civile și serviciul civil(de alternativă)

Dolghier Vasile

407

 

10

Şef serviciu arhivă

Pitel Gheorghina

516

0273 22301

11

Specialist

Lungu Gheorghe

520

0273 22301

12

Arhitect-şef, aparatul președintelui raionului

Banicov Valeriu

213

0279 22272

13

Contabil-şef

Dobrea Liliana

210

0273 22396

14

Specialist

 

210

0273 22396

15

Auditor intern  principal

Patraman Svetlana

208

0273 22864

16

Specialist principal, responsabil de probleme juridice

 

Enachi Aliona

207

0273 22336

17

Specialist principal, responsabil de domeniu resurse umane.

Rotaru Diana

 

211

 

0273 22850

18

Specialist principal, responsabil de domeniul tineret și sport.

 

Petreanu Svetlana

412

 

19

Specialist principal, responsabil de domeniul pravatizare și postprivatizare.

 

 

324

0273 22960

20

Specialist, responsabil de relații cu publicul.

Domenco Ion

 

324

 

0273 22960