Convocați, zilele trecute, în şedinţă  ordinară, consilierii Consiliului raional Cantemir au examinat activitatea aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional în anul 2021, au trasat sarcinile pentru anul 2022, a căror orientare este spre activități concrete, atragerea investițiilor, implementarea proiectelor comunitare menite să îmbunătățească bunăstarea populației.  

 Făcând o succintă trecere în revistă a realizărilor înregistrate pe parcursul anului trecut, care, precum se cunoaște, a fost marcat de impactul pandemiei de Covid-19, de alte probleme create în sectorele social-economic al raionului, vicepreședintele raionului, Emil Pupăzan a menționat necesitatea conjugării eforturilor APL, ale tuturor structurilor și serviciilor din teritoriu spre acțiuni bine orientate de atragere a investițiilor, elaborării și implementării proiectelor în toate domeniile vieții social-economice și cultural-artistice a populației.

 Unul din aceste aspecte a fost examinat în ședință. Este vorba de acceptarea direcționării bugetului Partenerului Consiliului orășenesc Vilkovo, Ucraina și asigurarea achitării contribuției din partea Consiliului raional Cantemir în valoare de 17 360.55 EUR  în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a turismului activ în Bazinul Mării Negre” În cadrul proiectului curent nu au fost demarate procedurile de achiziții și lucrări de infrastructură din motivul insuficienței bugetului. Coordonatorii  din partea Cosiliului Județian Galați au fost în acestă perioadă în căutare de soluții pentru depășirea problemei date.

  O soluție găsită a fost identificarea economiilor din partea partenerilor proiectului. Din cauza situației cu care se confruntă Ucraina la data de 16.03.2022 Consiliul orășenesc Vilkovo a transmis către Lead partner o scrisoare de informare referitor la retragerea din cadrul proiectului. În conformitate cu scrisoarea nr. 3035/18.03.2022 din partea Cosiliului Județian Galați (Lead Partner)  informează că acest buget va fi cerut să fie trasferat către Consiliului Raional Cantemir printr-un Adendum nr.2. Totodată, o condiție care trebuie asigurată de către Consiliului Raional Cantemir este contribuția de 17 360.55 EUR, fiind contribuția ce ar fi fost asigurătă de Consiliul orășenesc Vilkovo, Ucraina,  dacă ar fi rămas în cadrul proiectului conform bugetului total al proiectului. În urma acestei modificări a bugetului se va perfecta și aproba un act adițional la Acordul de Grant în sumă de 217.006.80 EUR. Bugetul realocat din partea partenerului din Ucraina va fi folosit pentru lucrările de reconstrucție a Bazei Sportive din Cantemir.

  Pe agenda ședinței Consiliului raional a mai fost inclus un șir de chestiuni importante, cum ar fi Cu privire la aprobarea Raportului privind executarea bugetului raional conform rezultatelor anului 2021; Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional Cantemir; Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Învestițional,, Abordarea schimbărilor climatice prin acordarea libertății energetice în Parteneriatul Estic din Republica Moldova prin instalarea a trei Centrale solare la trei instituții subordonate Consiliului raional Cantemir și preluarea experienței din Lituania”; Cu privire la  modificarea şi completarea deciziei nr. 06/03-XXVII din 09.12.2021 „Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II  în  lectura a doua pe anul 2022”;Cu privire la aprobarea Ghidului Turistic al raionului Cantemir ș.a., proiectele de decizie ale cărora, după dezbateri, au fost aprobate cu voturile majorității consilierilor prezenți la ședință.

     Text și imagini: Ion Domenco

Imprimare