Comisiile consultative de specialitate, februarie 2020

Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cantemir -XXVII

I.Comisia consultativă de specialitate : drept, disciplină şi culte

    Componenţa comisiei :

1.Nițică Maia;

2.Culicovschi Pavel;

3.Verdeș Iurie;

4.Kușnirenco Victoria;

5.Bejan Olga;

6.Apetri Anatolie;

7.Bacalov Alexei;

8.Popa Adela;

9.Untilă Ion;

10.Hîncu Ion;

11.Manciu Ion.

 

II.Comisia consultativă de specialitate : finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii

    Componenţa comisiei :

 

1.Muranevici Dumitru;

2.Culicovschi Pavel;

3.Chiurcciu Vladislav;

4.Nițică Maia;

5.Putregai Constantin;

6.Jelev Dmitri;

7.Rîbacov Saveli

8.Mihăiescu Valeriu;

9. Popa Adela;

10. Ţaţu Vasile;

11.Corcimari Alexei .                     

 

III.Comisia consultativă  de specialitate :  probleme sociale:

învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,

activităţi social-culturale şi turism

    Componenţa comisiei :

1.Hîţu Valeriu;

2.Butmalai Dina;

3.Butmalai Lidia;

4.Ichim Anatoli;

5.Mihaescu Iurie;

6.Bujac Eufrosinia

7.Glibiciuc Valeriu;

8.Doina Andrei;

9.Manciu Ion.

 

IV.Comisia consultativă de specialitate : agricultură , industrie ,amenajarea teritoriului , protecţia mediului

    Componenţa comisiei :

 

1.Surdu Eugeniu;

2.Putregai Vladimir;

3.Rangu Valentin;

4.Bejan Ştefan;

5.Vrabie Dumitru;

6.Pupăzan Emil;

7.Rîbacov Saveli

8.Ciobanu Andrei;

9. Gîrneţ Vasile.