Locuri vacante

Președintele raionului, anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante Specialist principal (responsabil de probleme juridice)

Scopul general al funcției: Asigurarea cadrului normativ-legal de către autoritatea publică de nivelul II . Sarcini de bază ale funcției specialist principal, aparatul preşedintelui raionului:Avizarea...

Locuri vacante, Consiliul raional

  Președintele raionului Cantemir anunță despre locurile publice  vacante în subdiviziunile Consiliului raional:  I.Aparatul președintelui raionului-specialist principal; specialist în domeniul contabilității; auditor intern(0,5 unitate); specialist principal, serviciul administrația publică; specialist în domeniul protecției civile. II.Direcția construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și

Anunţ! Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

  Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare a Consiliului Raional Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor  publice vacante: 1.   Specialist principal,  serviciu economie. 2.   Specialist principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate.     Termenul limita de depunere a documentelor - "30"  _aprilie_2015     pe adresa:

Anunt!Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în aparatul preşedintelui raionului

Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în aparatul preşedintelui raionului Scopul general al funcției: Asigurarea planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, oferind autorităţii asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor, consiliind în

Anunt! Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în aparatul preşedintelui raionului

Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în aparatul preşedintelui raionului Scopul general al funcției: promovrea politicilor publice în domeniul pretecţiei civile a populaţiei raionului prin organizarea şi desfăşurarea măsurilor de informare, coordonare a activităţilor autorităţilor

Anunt! Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în aparatul preşedintelui raionului

   Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal  în aparatul preşedintelui raionului Scopul general al funcției: Gestionarea resurselor umane în relaţie directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare şi încetare a raporturilor de muncă ale salariaţilor. Sarcini

Anunt! Preşedintele raionului Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef serviciul arhivă în aparatul preşedintelui raionului

Preşedintele raionului Cantemir  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de serviciul arhivă în aparatul preşedintelui raionului  Scopul general al funcției: Conduce Serviciul arhivă, organizează activitatea serviciului şi asigură funcţionarea sistemului de păstrare a documentelor în arhivă. Sarcini de bază ale funcției

Aviz pentru desfăşurarea funcţiei publice vacante!

  Anunţ !          Consiliul Raional Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul aparatului preşedintelui raionului.          Concursul cuprinde proba scrisă şi interviul.          Scopul general al funcţiei: acordarea asistenţei juridice preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului, specialiştilor angajaţi ai

Aviz pentru desfăşurarea funcţiei publice vacante!

                                                 A N U N  Ţ    ! ! !                Preşedintele  raionului  Cantemir,  anunţă  concurs  pentru  ocuparea  funcţiei publice 

A v i z ! desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  A v i z  !  Directia agricultura, economie si relatii funciare Cantemir anunţă  pentru data de 18 aprilie 2013 desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante : 1.   Specialist principal, direcţia agricultură economie şi relaţii funciare.     Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a

Aviz privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  Aviz !              Consiliul raional Cantemir anunţă  pentru data de 25 septembrie 2012 desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante : 1.   Şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare; 2.   Şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.     Informaţia privind condiţiile de desfăşurare

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director a şcolii sportive !

  Aviz ! Direcţia Generală Învăţămînt  Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director  al şcolii sportive.Cerinţe de calificare : studii superioare de specialitate şi vechime în specialitate de cel puţin 5 ani. Candidaţii : pentru ocuparea funcţiei de director, prezintă la

Ultimele articole

Pentru deficiențe de vedere
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYAlb negru WAYLinkuri WAY