Locuri vacante

Anunt! Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în aparatul preşedintelui raionului

   Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal  în aparatul preşedintelui raionului Scopul general al funcției: Gestionarea resurselor umane în relaţie directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare şi încetare a raporturilor de muncă ale salariaţilor. Sarcini

Anunt! Preşedintele raionului Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef serviciul arhivă în aparatul preşedintelui raionului

Preşedintele raionului Cantemir  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de serviciul arhivă în aparatul preşedintelui raionului  Scopul general al funcției: Conduce Serviciul arhivă, organizează activitatea serviciului şi asigură funcţionarea sistemului de păstrare a documentelor în arhivă. Sarcini de bază ale funcției

Aviz pentru desfăşurarea funcţiei publice vacante!

  Anunţ !          Consiliul Raional Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul aparatului preşedintelui raionului.          Concursul cuprinde proba scrisă şi interviul.          Scopul general al funcţiei: acordarea asistenţei juridice preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului, specialiştilor angajaţi ai

Aviz pentru desfăşurarea funcţiei publice vacante!

                                                 A N U N  Ţ    ! ! !                Preşedintele  raionului  Cantemir,  anunţă  concurs  pentru  ocuparea  funcţiei publice 

A v i z ! desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  A v i z  !  Directia agricultura, economie si relatii funciare Cantemir anunţă  pentru data de 18 aprilie 2013 desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante : 1.   Specialist principal, direcţia agricultură economie şi relaţii funciare.     Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a

Aviz privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  Aviz !              Consiliul raional Cantemir anunţă  pentru data de 25 septembrie 2012 desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante : 1.   Şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare; 2.   Şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.     Informaţia privind condiţiile de desfăşurare

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director a şcolii sportive !

  Aviz ! Direcţia Generală Învăţămînt  Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director  al şcolii sportive. Cerinţe de calificare : studii superioare de specialitate şi vechime în specialitate de cel puţin 5 ani. Candidaţii : pentru ocuparea funcţiei de director, prezintă la

Concurs !

  AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CANTEMIR   Anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist în domeniul ocupării forţei de muncă Cerinţe specifice:   Studii: superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei,administraţieipublice,asistenţeisociale,psihologie,pedagogiei,dreptului.   Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniul de specialitate, preferabil în

Ultimele articole

Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY