Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare a Consiliului Raional Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor  publice vacante:

1.   Specialist principal,  serviciu economie.

2.   Specialist principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate.

    Termenul limita de depunere a documentelor – 30”  _aprilie_2015

    pe adresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, biroul 319, etajul III.

    Informaţii suplimentare la tel: (273)2-32-33

Informatia

privind conditiile de participare la concurs 

 

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare a Consiliului Raional Cantemir

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

 

1.    Specialist principal,  serviciu economie  – 1 unitate; 

 

Scopul   generâl  al  funcţiei:

Promovarea  politicii  regionale de stat în domeniul economiei şi reformelor şi a coordonării dezvoltării economice a raionului.

Sarcinile  de  bază a funcţiei:

1.        Contribuie la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcţiilor prioritare şi de perspectivă a dezvoltării social-economice a raionului;

2.        Contribuie la elaborarea periodică a pronosticului de dezvoltare social-economică a raionului;

3.         Analizează situaţia generală a dezvoltării social-economice a raionului, structura şi starea potenţialului complexului industrial, agricol, energetic, transporturilor, comunicaţiilor, sferei de deservire socială, propune soluţii pentru rezolvarea problemelor din domeniul analiză şi prognoză economică în raion;

4.        Coordonează şi conlucrează cu conducătorii agenţilor economici şi conducătorii unităţilor teritorial-administrative locale de nivelul unu privind elaborarea măsurilor orientate spre asigurarea dezvoltării social-economice a localităţilor din raion.

5.        Contribuie    la    elaborarea    programelor    de    dezvoltare    a antreprenoriatului, micului business şi organizează activităţi de realizare a acestor programe.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 

La   functia  publica vacantă poate candida orice persoana care:

– detine cetatenia Republicii Moldova,

– posedă limba de Stat;

– nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 

Condiţii specifice:

– studii superioare în domeniul economiei;

– cel puţin un an de experienţă profesională;

– abilitati de operare la calculator;

Pentru participarea la concurs candidatii depun comisiei pentru desfasurarea concursului urmatoarele documente:

a)      formularul de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala sau de specializare;

d)      copia carnetului de munca;

    e) certificatul medical, după caz;
      f) cazierul judiciar. (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

Dosarele se prezinta in 1 exemplare.

Termenul limita de depunere a documentelor – 30”  _aprilie_2015

Documentele se depun la biroul 319, etajul III, sediul Directia agricultura economie si relatii funciare Cantemir.

Responsabil de primirea documentelor : Constantin Gafenco, specialist principal.

Informatii suplimentare la telefonul (273) 2 -32- 33

                                                                                                                         Comisia de concurs

Informatia

privind conditiile de participare la concurs 

 

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare a Consiliului Raional Cantemir

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

 

2.    Specialist principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate; 

Scopul   generâl  al  funcţiei:

Implementarea  în teritoriu a politicii agrare promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Sarcinile  de  bază a funcţiei:

      1. Promovarea politicii agrare, inclusiv asigurarea asistenţei tehnice şi tehnologice atît agenţilor economici din sectorul agroalimentar cît şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti de profil.

    2. Asigurarea utilizării raţionale a resurselor energetice în scopul implementării tehnologiilor      avansate şi sporirii eficienţei producţiei agricole.

      3. Monitorizarea stării  tehnice a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului;  

      4. Restabilirea şi extinderea suprafeţelor irigabile şi de desecare a terenurilor agricole de pe teritoriul raionului .

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

La   functia  publica vacantă poate candida orice persoana care:

– detine cetatenia Republicii Moldova,

– posedă limba de Stat;

– nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 

Condiţii specifice:

– studii superioare în domeniul agriculturii;

– cel puţin un an de experienţă profesională;

– abilitati de operare la calculator;

Pentru participarea la concurs candidatii depun comisiei pentru desfasurarea concursului urmatoarele documente:

e)      formularul de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante;

f)        copia buletinului de identitate;

g)      copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala sau de specializare;

h)      copia carnetului de munca;

    e) certificatul medical, după caz;
      f) cazierul judiciar. (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

Dosarele se prezinta in 1 exemplare.

Termenul limita de depunere a documentelor – 30”  _aprilie_2015

Documentele se depun la biroul 319, etajul III, sediul Directia agricultura economie si relatii funciare Cantemir.

Responsabil de primirea documentelor : Constantin Gafenco, specialist principal.

Informatii suplimentare la telefonul (273) 2 -32- 33

Imprimare