La data de 05 martie 2024, Secția Cultură și Turism Cantemir a organizat în incinta Bibliotecii Publice Raionale, ședința metodică la care a participat personalul de specialitate din rețeaua de biblioteci a raionului Cantemir.

     Obiectivele ședinței au fost:

  • Analiza datelor statistice anuale privind activitatea bibliotecilor pentru anul 2023, unde specialistul principal de domeniul bibliotecilor, a informat publicul prezent despre rezultatele activității bibliotecilor publice pentru anul 2023.
  • Indicatorii de evidență în activitatea bibliotecilor publice, raportul lunar ORT, unde personalul de specialitate a avut parte de o instruire cu dezbaterea întrebărilor ce țin de completarea lunară a statisticii de raportare.
  • Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului de specialitate din biblioteci, unde cei prezenți au fost familiarizați cu cerințele pentru obținerea/confirmarea categoriei de calificare, care sunt indicate în Ordinul nr.17 al Ministerului Culturii din 05.02.2015 ,,cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului de specialitate din biblioteci.”
  • Protocolul de organizare a concursului național de lectură ,, La izvoarele înțelepciunii” ediția a XXXIV-a, care are ca scop promovarea lecturii și familiarizarea elevilor cu viața și activitatea personalităților din literature, cultura, istoria națională și universală. Personalului din rețeaua de biblioteci le-a fost oferit suportul metodologic pentru implicarea și participarea la concursul dat, care în anul 2024 este dedicat scriitorului Vasile Romanciuc.
  • Statutul Centrului Sindical Ramural Teritorial Cantemir din domeniul Culturii, unde s-a discutat despre angajarea salariaților și încetarea acțiunii contractului individual de muncă, drepturile salariaților-membri de sindicat din ramura culturii, timpul de muncă și timpul de odihnă, organizarea muncii și salarizarea.

    În cadrul discuțiilor, cei prezenți și-au împărtășit propriile experiențe, specialistul principal al Secției Cultură și Turism, Tabureanu Alina, directorul BPR, Volcov Nelea, bibliotecarul principal Nechit Aurelia, au mulțumit celor prezenți, și au menționat importanța colaborării între Secția Cultură și Turism, Biblioteca Publică Raională și bibliotecile publice din rețeaua raionului Cantemir.

Text și imagini: Tabureanu Alina, specialist principal Secția Cultură și Turism

Imprimare