print
Sedinta extraordinara a CR din 09.12.2019
10.12.2019
572

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL

 Convocat în ședință extraordinară, Consiliul raional Cantemir a examinat următoarele chestiuni, incluse în ordinea de zi:Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată cu dl Iurie Mihăescu, director interimar al IMSP Spitalul raional Cantemir(raportor- L.Țurcanu, secretarul Consiliului raional); Cu privire la desemnarea dlui Antolie Răcilă, medic al IMSP Spitalul raional, în funcția de director-interimar al IMSP Spitalul raional, pe perioadă determinată, până la desfășurarea concursului de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale(raportor- L.Țurcanu, secretarul Consiliului raional);Despre modificarea deciziei Consiliului raional nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II, în lectura a doua pe anul 2019(raportor- Cozma Veaceslav, șef direcția finanțe).

 

 După ce au fost prezentate informațiile de rigoare, consilierii au purces la deliberări, întrebări și răspunsuri, propuneri și sugestii.A urmat apoi aprobarea proiectelor deciziilor respective, care au fost votate de majoritatea consilierilor, dar n-au fost, însă, susținute de către toți cei 30 de consilieri prezenți  la ședință. Consilierii blocului ACUM, s-au abținut de la aprobarea proiectelor de decizie, chiar și la chestiunea Cu privire la alocarea resurselor financiare - pentru implementarea proiectului investițional la obiectul Renovarea casei de locuit din strada Trandafirilor 12 din or.Cantemir; modificarea resurselor atrase de instituțiile de învățământ de la comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare la instituțiile educaționale din localitățile Lingura, Baimaclia, Coștangalia, Porumbești, Țărăncuța și gimnaziul „A.Pușkin” din Cantemir; redistribuirea alocațiilor bugetare destinate pentru buna desfășurare a procesului educațional în instituțiile de învățământ din 20 localități ale raionului. 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.