print
Concursul raional Drag mi-i cintul
05.11.2019
417

      CONCURSUL RAIONAL AL INTERPREȚILOR DE MUZICĂ POPULARĂ

  Ediția a IX-a a acestui prestigios concurs, cu genericul Drag mi-i cântul”, a întrunit pe scena Casei raionale de cultură “Nicolae Sulac” din orașul Cantemir cca 30 de soliști-vocaliști din localitățile cantemirene.

 După cum a declarat Sergiu Toderici, șeful Serviciului Cultură și Turism Cantemir, a fost o sărbătoare de suflet cu participarea împătimiților de tezaurul cultural al neamului nostru, care au adus în scenă melodii mai vechi și mai noi, adevărate perle din folclorul strămoșesc, au purtat cu mândrie costumul popular. E îmbucurător faptul că evenimentul a reușit să-și realizeze obiectivele propuse-studierea, valorificarea și promovarea cântecului popular; stimularea activităților de creație a interpreților; promovarea tinerelor talente, or, Concursul a fost precedat de etapa de preselecție în localitate, care au desemnat învingătorii la etapa finală. De adăugat că Regulamentul acestuia prevede participarea interpreților de 3 categorii de vârstă:9-15, 16-25 și, respectiv, 26-65 ani, fiecare dintre care a prezentat 2 piese din repertoriul interpreților din R.Moldova și România.

 Juriul Concursului, dar și publicul spectator au dat o înaltă-și binemeritată!-apreciere măiestriei interpretării, ținutei scenice, stilului și caracterului de interpretare, dar și autenticității costumului popular al participanților, selectând cu rigurozitate învingătorii, cărora le-au fost înmânate, în final, trofee, diplome și premii bănești, pentru fiecare categorie. Astfel, de Premiul Mare în categoria I s-a învrednicit Albina Bagrin din Lărguța, locurile premiante împărțindu-se astfel: Ștefana Gurscaia din Gotești, Andrei Onel, Porumbești și Andriana Beșleagă, Baimaclia; în categoria II primele 3 locuri au fost castigate de Nicoleta Toderici, Cantemir, Valentina Hapațuc, Hârtop și Valeria Diaconu, Porumbești. Printre interpreții de vârsta 26-65 ani Premiul Mare i-a revenit Marianei Curtev, Baimaclia, locurile de frunte fiind atribuite Mariei Țăruș, Țiganca, Victoriei Ramașcanu, Cania și Verei Blândă din Vișniovca.

 

 Pentru dragostea față de cântecul și portul popular, osârdia de care au dat dovadă, de premii bănești și diplome de participare s-au învrednicit toți interpreții.Copleșiți de emoții, ei urcau pe scenă, culegând cu drag aplauzele spectatorilor. Iată ce ne-a mărturisit Andrei Onel din Porumbești: “Drag îmi e de cântecul nostru românesc, atât de dulce și frumos.Pentru mine, cântecul popular este mângâiere și alinare. De câte ori am îndoieli, de câte ori mă simt neîmpăcat cu mine însumi, de atâtea ori cântecul popular reușește să mă facă să îmi ridic privirea și să cutez a merge înainte, cu îndredere și înțelepciune.  Text și imagini: Ion Domenco  

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.