print
seminar achizitii publice
14.02.2018
788

    ÎN BENEFICIUL AUTORITĂȚILOR LOCALE
 Ministerul de Finanțe, de comun acord cu Agenția Achiziții Publice, Consiliul raional Cantemir, au organizat, zilele trecute, un seminar cu participarea primarilor, contabililor-șefi, managerii instituțiilor educaționale, angajați ai Direcției raionale pentru siguranța alimentelor(DRSA), Inspectoratului de Poliție(IP), altor persoane interesate, cu tema noilor modificări în sistemul informațional al achizițiilor publice MTender, demonstrarea funcționalităților elaborate pe platforme de achiziții, aplicarea actelor normative de către autoritățile publice locale(APL) în domeniul comerțului stradal, aspecte practice privind conjugarea eforturilor  IP și APL întru diminuarea nivelului infracțional etc.

Vicepreședintele raionului Cantemir, Anatolie Bazilevici, moderator al evenimentului, a declarat că prezentarea generală a sistemului informațional de achiziții publice MTender a reprezentantului Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Gheorghe Movileanu, “a găsit priză” la asistență. Au fost punctate responsabilitățile și drepturile operatorilor economici participanți la proceduri de achiziții publice, fiind dezbătute următoarele subiecte: regulile și normele stabilite de cadrul legal în domeniul achizițiilor publice; întocmirea ofertelor în vederea participării la procedurile de achiziții publice; sarcinile și responsabilitățile persoanelor implicate în procesul de achiziții publice din partea autorităților contractante;  regulile de comunicare între operatorul economic și autoritatea contractantă în vederea obținerii informației; responsabilitățile și drepturile participanților (operatorilor economici); lista de interdicție a operatorilor economici;solicitarea clarificărilor și depunerea contestațiilor ș.a. Raportorul a dat răspuns și la întrebările adresate.

 Întâlnirile de lucru pe care le-am avut până în acest moment cu beneficiarii noştri, a adăugat Sergiu Rotari, reprezentantul platformei Achiziții.md, ne-au permis să colectăm sugestii pe care le putem folosi pentru îmbunătăţirea cadrului procedural specific implementării noilor proiecte.

 De asemenea, a fost ascultată cu interes comunicarea șefului DRSA, Serghei Secrieru privitor la aplicarea noilor normative de către APL în domeniul comerțului stradal, în special, a produselor lactate, apelul IP, prezentat de către Marin Mateiciuc, despre unele aspecte privind colaborarea IP cu autoritățile publice locale întru combaterea infracțiunilor.

 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.