print
Dispozitie, securiattea antiincendiara in perioada sarbatorilor de iarna
27.12.2016
1072

REPUBLICA  MOLDOVA                              РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL  RAIONAL                                        РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
  CANTEMIR                                                           КАНТЕМИР

 

Preşedintele                    Raionului                           Cantemir

_________________________________________________________________________

7301, or.Cantemir str.Trandafirilor-2                                                            Tel.(fax)0273- 2-26-50

nr 233-A                                                                                                                 din 22.12.2016

     

D I S P O Z I Ţ I E

„Cu privire la măsurile de securitate antiincendiară

 în perioada sărbătorilor de iarnă 2016-2017”. 

      În temeiul Legii Republicii Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28.12.2006 , 267-XIII din 09.11.1994.privind apărarea împotriva incendiilor, 271-XIII din 09.11.1994 privind domeniul protecţiei civile, Legii nr.143 din 17.07.2014 prvind regimul articolelor pirotehnice şi Hotărârii Guvernului RM nr.517 din 18.09.1996.

D I S P U N:

1. Primarii comunelor, satelor raionului să analizeze riscul de incendiu la obiectivele de agrement cu aglomerări de persoane (50 şi mai multe), unde se vor desfăşura manifestări cu prilejul sărbătorilor de iarnă.   În timpul analizei, a verifica asigurarea accesului către obiectiv a tehnicii de intervenţie (901,902,903,904), existenţa şi starea surselor exterioare şi interioare de alimentare cu apă în caz de incendiu, modul de întreţinere a căilor de evacuare, dotarea obiectivelor cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendii şi instalaţiile de semnalizare şi avertizare a incendiilor.          Totodată, de a numi persoane responsabile de securitatea antiincendiară.Pe parcursul evaluării de instruit angajaţii cu privire la regulile de apărare împotriva incendiilor şi algoritmul de acţiuni în cazul izbucnirii unui eventual incendiu.

2. Secţia Situaţii Excepţionale în comun cu organele administraţiei publice locale şi angajaţii Inspectoratului de poliţie-să organizeze și să evalueze riscul de incendiu la locurile de comercializare a articolelor pirotehnice,monitorizând în permanență respectarea de către agenţii economici a prevederilor Legii nr.143 din 17.07.2014 prvind regimul articolelor pirotehnice şi Hotărârii Guvernului RM nr.517 din 18.09.1996.Concomitent, vor aviza spectacolele ce se vor desfăşura în locurile publice, cu utilizarea focurilor de artificii cu articole pirotehnice de divertisment din categoria 4.

3. Inspectoratul de poliţie, SSE Cantemir de comun cu organele administraţiei publice locale vor crea grupuri mobile, cu antrenarea membrilor gărzilor populare pentru patrularea locurilor de agrement şi odihnă cu informarea cetăţenilor despre pericolul în perioada organizării activităților cu caracter de masă.

4. Sectorul Cantemir a SA Drumuri Cahul va verifica completarea rezervelor cu materiale antiderapante pe sectoarele periculoase de drum şi va întreprinde măsuri de menţinere în stare de pregătire pentru acţiuni în caz de înzăpeziri şi alte situaţii excepţionale.

5. Se pune în obligaţia conducătorilor întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor respective asigurarea executării prezentei dispoziţii.

6. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Preşedintele raionului Cantemir,

 

Preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale    Semnat               Andrei Ciobanu

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.