print
Pîrghii de creştere economică !
11.06.2012
1743

 

Pîrghii de creştere economică durabilă !

 

Pentru luna iunie 2012, la Cahul este preconizată desfăşurarea celui de-al doilea Forum Agricol Transfrontalier  România -R.Moldova.

Al doilea Forum Agricol Transfronlalier România-Republica Moldova cu genericul „Valorificarea oportunităţilor şi gestionarea vulnerabilităţilor comune în agricultură" urmăreşete obiectivul principal de a promova cooperarea bilaterală România-Republica Moldova prin:

1.     Ameliorarea climatului bilateral de afaceri prin creşterea încrederii între producători/ fermieri şi prelucrători;

2.     stimularea schimbului de experienţă şi bunele practici.

Forumul are drept scop  de a crea mecanisme consultative la nivel regional, pentru promovarea unor politici coerente reciproc avantajoase, în domeniile agricol şi agro-alimentar. Accesul producătorilor/fermierilor şi prelucrătorilor/IMM-urilor din industria agroalimentară la informaţia din: legislaţie,reglementări fito-sanitare, standarde de calitate, condiţii de export/import,reglementări vamale,puncte de informare, instrumente şi mecanisme de finanţare /creditare, creditare parţială a statului etc.

Solicitat de corespondentul nostru, Constantin Gafenco, şef- adjunct , direcţia agricultură şi alimentaţie  la Consiliul raional Cantemir , a declarat că „Forumul va fi  organizat în două sesiuni: plenară,în cadrul căreia vor fi prezentate informaţii ample la cele mai stringente teme de către miniştrii agriculturii din România şi Republica Moldova,experţi în domeniu , savanţi, lectori schimb de experienţă privitor la managementul  modern în sfera agricolă şi agroalimentară, cu orientare proeuropeană; prezentarea proiectelor cu finanţare europeană în sprijinul producătorilor şi prelucrătorilor agricoli de către  Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură  Vaslui, cazuri de succes;relaţie cercetare-producţie ş.a... dar şi sesiunea grupurilor de lucru  specializate (6 la număr), care vor fi co-moderate  de cîte un specialist  de vîrf din ambele ţări şi structrurate pe următoarele domenii-reabilitarea zonelor/terenurilor  degradate; cereale; pomicultură; viticultură; zootehnie  şi piscicultură; legumicultură. Evident, vor avea loc seciuni de întrebări şi răspunsuri,expunerea detaliată a concluziilor, propunerilor şi sugestiilor".

Un loc aparte la Forum îl va avea Expoziţia  agricolă, care va oferi participanţilor posibilitatea  să propună vizitatorilor - produse agricole, seminţe, produse agro-alimentare, animaliere  şi vegetale, produse fito-sanitare , îngrăşăminte , produse farmaceutice de uz veterinar, ambalaje, instalaţii de răcire, echipamente agro-alimentare, componente sisteme de irigaţii , o gamă largă de maşini agricole.

Întru buna desfăşurare  a Forumului , a fost constituit un grup de lucru specializat, din care fac parte reprezentanţi  ai raioanelor  Cahul, Leova, Cimişlia, şi Cantemir care va contribui la atingerea obiectivelor acestuia.Reuniunile de coordonare a grupului de organizare a Forumului agricol, convocate cu regularitate, au concretizat conceptul, agenda şi regulamentul  de desfăşurare a activităţii care , indiscutabil, oferă o nouă şi reală  şansă producătorilor  de pe ambele maluri ale Prutului  de a progresa , a face încă un pas spre standardele europene.


 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.