print
Nota informativa cu privire la activitatea Biroului de proiectari, pentru consultare publica
10.03.2020

 

                                                                                                                                                   ANUNŢ

Consiliul raional Cantemir,   I.M.” Biroul de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir”  iniţiază, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, consultarea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la activitatea  I.M.  „ Biroul de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir” pentru anul 2019  .

Scopul proiectului este aprobarea de căre Consiliul raional a deciziei ,,Cu privire la activitatea  I.M.  „ Biroul de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir „  pentru anul 2019  în ședința ordinară din 26.03.2020

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie punerea în aplicare a prevederilor legislației în vigoare și aprobarea actului administrativ prin care monitorizează  activitatea  I.M,, Biroul de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir,, , apreciază activitartea administratorului și  prestarea serviciilor de proiectare ,urbanism , amplasarea obiectelor de constructie si alte servicii in domeniul constructiilor.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie, conform art.43, alin.(1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,   Legea Parlamentului  nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la intreprinderea de stat si intreprinderea municipală.

Beneficiarii proiectului de decizie: consiliul raional, cetățenii beneficiari ai serviciilor,  angajații   I. M. Biroul de proiectare si producere pe linga  Consiliul Raional Cantemir Cantemir.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea direct a opiniilor persoanelor, sau a reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre activitatea  I.M. „ Biroul de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir „  pentru anul 2019  în vederea realizării sarcinilor și funcțiilor statutare ale întreprinderii.

Impactul estimat al proiectului de decizie asigurarea transparenței activității IM ,, Biroul de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir„ și informarea fondatorului cu raportul economic al întreprinderii pentru perioada anului 2019, conform prevederilor legislației în vigoare.

 Proiectul de decizie este elaborat în temeiul deciziei ,, Cu privire la aprobarea  Statutului   I.M.  Biroului de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir,,  șu prevederilor în vigoare Legea  nr. 246 din 22.11.2017 Publicat :  22.12.2017 in Monitorul Oficial nr.441-450 art. 750 ; modificat LP 78 din 12.07.2019  Mo239 – 240/23.07.19 art.306 in vigoare23.07.2019 ,                  .                                                                                                                    Recomandarile  pe marjinea  proiectul de decizie supus consultarii publice pot  fi expediate pina pe data de 18.03.2020 pe adresa electronica  arhitectura.cantemir@rambler.ru    la numarul de telefon 027322557 sau pe adresa or. Cantemir str. Trandafirilor nr.2.

Proiectul deciziei ,,Cu privire la  activitatea I.M” Biroul de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir”  este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional   compartimentul ,,Anunțuri,, I.M.Biroulde proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir.

 

 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.