print
Consultatii publice, mijloace fixe, serviciul cultura
09.03.2020

ANUNŢ

Consiliul raional Cantemir, Serviciul Cultură și Turism iniţiază, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la casarea bunurilor fixe raportate la mijloacele fixe ale Serviciului Cultură și Turism’’

Scopul proiectului este aprobarea de căre Consiliul raional a deciziei ,,Cu privire la casarea bunurilor fixe raportate la mijloacele fixe ale Serviciului Cultură și Turism’’ în ședința ordinară din 26.03.2020

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie punerea în aplicare a prevederilor legislației în vigoare și aprobarea actului administrativ pentru scoaterea de la evidență contabilă a bunurilor cu grad înalt de uzură și trecerea acestora la rebut.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie, conform art.43, alin.(1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  art.8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pct. 8 al Hotărîrii Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”.

Beneficiarii proiectului de decizie: instituțiile Serviciului Cultură și Turism Cantemir.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor persoanelor, direct sau a reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze în vederea punerii în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare privind procesul de gestionarea a bunurilor instituțiilor Serciciului Cultură și Turism.

Impactul estimat al proiectului de decizie este organizarea trecerii la rebut a bunurilor  bibliotecii publice raionale aflate la evidența contabilă cu grad înalt de uzură.

Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii publice raionale este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare aprobat prin Ordinul  ministerului educației,  culturii și cercetății nr.186 din 26.02.2019, publicat: 17.05.2019 în Monitorul Oficial Nr.167-170 art.nr: 823, data întrării în vigoare: 17.06.2019.                                                             

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică cultura.cantemir@gmail.com: la numărul de telefon 027322648 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii publice raionale’’ este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul Anunțuri Instituției Serviciului Cultură și Turism Cantemir.

 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.