print
Proiect decizie, modificari buget 2017
25.01.2017

 

D E C I Z I E

nr.01/_ –XXV                                                                                        din  26.01.2017

                                                                     or. Cantemir

                   Cu privire la  modificarea

    bugetului raional pe anul 2017

 

 

                    În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 ,art. 27 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional Cantemir  nr.05/07- XXIII din 23.06.2005 „Despre Regulamentul privind constituirea Fondului de Rezervă a Consiliului raional  şi utilizarea acestuiea” pct 4 ( cu modificările ulterioare ) examinînd avizele comisiei consultative de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico –financiare şi construcţii, drept disciplină şi culte,  Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E: 

      01. Se alocă din soldul de mijloace băneşti înregistrat la contul bugetului raional la situaţia din  01.01.2017     suma de  -184509 lei , după cum urmează:

       Instituţiilor de învăţămînt secundar general pentru alimentaţia elevilor din treapta gimnazială din  familii socialmente vulnerabile, care se transportă din localităţile unde nu sînt instituţii de învăţămînt pentru lunile ianuarie- mai, după cum  urmează:

Nr.

d/o

 

Denumirea instituţiei

                       Codul:

 

 

Suma,

 lei

APL

Insti-tuţiei buge-tare

Funcţiei

F1F3

Programului/

subprogra-mului

P1P2

Activi

tăţii

P3

 

Clasificaţiei

economice

   Eco

 ( K6 )

 

1

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

0922

8806

00203

333110

18525

2

Gimnaziul „ M.Eminescu” Baimaclia

2307

14652

0921

8804

00201

333110

7410

3

Gimnaziul  „ Vasile Pârvan”  Goteşti

2307

01791

0921

8804

00201

333110

28899

4

Gimnaziul „ Ion Creangă” Cania

2307

14653

0921

8804

00201

333110

17043

5

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

0921

8804

00201

333110

5928

6

Gimnaziul „ Liubomir Chiriac” Antoneşti

2307

14648

0921

8804

00201

333110

7410

7

Gimnaziul „ Nicolae Sulac” Sadîc

2307

01801

0921

8804

00201

333110

1482

8

Gimnaziul Plopi

2307

01799

0921

8804

00201

333110

27417

9

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

0921

8804

00201

333110

11856

10

Gimnaziul „ Ion Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

0921

8804

00201

333110

9633

11

Gimnaziului „ Delta” Tartaul

2307

01845

0921

8804

00201

333110

8151

12

Gimnaziul „ Mihai Sadoveanu” Hănăseni

2307

01798

0921

8804

00201

333110

11115

13

Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir

2307

01797

0921

8804

00201

333110

22230

14

Gimnaziul Vişniovca

2307

01850

0921

8804

00201

333110

7410

 

                             Total

 

 

 

184509

 

 

 

 

 

 

       02.Se majorează resursele atrase de instituţii şi cheltuielile bugetului local de nivelul II pe anul 2017, conform  clasificaţiei funcţionale şi  pe programe/ subprograme, după cum urmează:                                                                                                                                                        

                       Denumirea

                 Cod

Suma, lei

Învăţămînt, grupa principală

09

 

Resurse ,total

 

86000

Resurse atrase de instituţii

297

86000

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

10000

Inclusiv:

 

 

Direcţia generală învăţămînt

8801

10000

Învăţămînt gimnazial

8804

76000

Inclusiv:

 

 

IP Gimnaziul „ Ştefan cel Mare”s.Cîrpeşti

8804

10000

IP Gimnaziul Cîşla

8804

30000

IP Gimnaziul „L.Chiriac” s.Antoneşti

8804

36000

Cheltuieli, total

300

86000

Inclusiv:

 

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

10000

Inclusiv:

 

 

Direcţia generală învăţămînt

8801

10000

Învăţămînt gimnazial

8804

76000

Inclusiv:

 

 

IP Gimnaziul „Ştefan cel Mare”s. Cîrpeşti

8804

10000

IP Gimnaziul Cîşla

8804

30000

IP Gimnaziul „ L.Chiriac” s. Antoneşti

8804

36000

 

 

 

       03. Se micşorează partea de venituri şi cheltuieli a bugetului local de nivelul II pe anul 2017 la capitolul „ Resurse atrase de instituţii”, după cum urmează:

  - la instituţia publică gimnaziul „ V.Curbet „ s. Ţarancuţa cu linia bugetară F1F3 0921, P1P2 8804, P3 00448 

         Resurse cod 142310 „ Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” ─ 13000 lei;

         Cheltuieli cod 333110 „ Procurarea produselor alimentare”            ─ 13000 lei.

      04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele     

 raionului.  

 

 

 

              Preşedintele şedinţei                                                             _______________ 

 

 

                Avizată:

           Secretar al consiliului raional                                                               Ţurcanu Ludmila       

 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.