print
Sedinta extraordinara a Consiliului raional
05.02.2016

ORDINEA   DE  ZI

a şedinţei extraordinare a Consiliului Raional Cantemir

 

 nr. 01-XXVI                                                                                din 11.02.2016

 or. Cantemir

 

 

Locul desfășurării ședinței: sala de ședințe,et.VI

                                              Începutul ședinței: ora 10-00

 

01.  Cu privire la coordonarea Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării, obligatorii de asistenţă medicală nr. 05 – 08 / 354

din 31.12.2015 al IMSP Spitalul Raional Cantemir  cu CNAM pe anul 2016.

                   Raportor: Iu.Mihăecsu, şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

    02. Cu privire la coordonarea devizului de venituri  şi cheltuieli (business- planul) IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2016.

                    Raportor: Iu.Mihăecsu, şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

    03Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2016.

                   Raportor: Iu.Mihăecsu, şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

   04.Cu privire la coordonarea devizului de venituri  şi cheltuieli pe mijloace speciale a IMSP Spitalul Raional Cantemir pe anul 2016.

                   Raportor: Iu.Mihăecsu, şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

    05.Cu privire la aprobarea coeficienţilor de  multiplicitate  şi sporurilor la salariul de funcţie  a personalului de conducere a IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2016.

                   Raportor: Iu.Mihăecsu, şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

 

    06.  Cu privire la coordonarea contractului de  acordare a asistenţei medicale (de prestarea a  serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2015  a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  cu CNAM pe anul 2016.

                 Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

   07.Cu privire la coordonarea modificărilorla divizul de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2015.

                   Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

  08.Cu privire la aprobarea   organigramei , statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir , statelor de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii  medicale  suplimentare  (cont special ) pe anul 2016.

             Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

   09.Cu privire la coordonarea devizelor de venituri cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării gatorii de asistenţă medicală (besiness-plan) şi mijloace speciale ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2016.

                     Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

    10.Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2016.

                      Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

   11.Cu privire la aprobarea coeficienţilor de multiplicitate, sporurilor la salariu şi lucru prin cumul personalului de conducere din IMSP CS Cantemir.

              Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

     

    12.Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.2 din 24.12.2015 la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/211 din 31.12.2014 a IMSP „Centrul de Sanatate Baimaclia” cu CNAM pe anul 2015

              Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

 

 

    

     13. Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale)in cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicalănr. 05– 08/215 din 31.12.2015 a IMSP CS Baimaclia   cu CNAM  pe anul 2016.

                Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

   14.Cu privire la coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia pe anul 2016.

                      Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

  15.Cu privire la coordonarea modificărilor la divizul de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2015.

             Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

  16.Cu privire la aprobarea coeficienţilor de multiplicare, sporurilor la salariu şi lucru prin cumul personalului de conducere din IMSP CS Baimaclia.

                       Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

   17. Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia  pe anul 2016.

            Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

   18. Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05– 08/216 din 31.12.2015 a IMSP CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2016.

       Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

   19.Cu privire la coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia pe anul 2016.

          Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

  20.Cu privire la aprobarea coeficientului de multiplicare, sporul la salariul tarifar şi lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2016.

           Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

   21.Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP  Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2016.

            Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

     22. Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05– 08/214 din 31.12.2015 a IMSP CS Cociulia cu CNAM  pe anul 2016.

       Raportor: M.Putregai, şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

   23.Cu privire la coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia pe anul 2016.

          Raportor: M.Putregai, şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

 24.Cu privire la aprobarea coeficientului de multiplicitate, sporul la salariul tarifar şi lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia  pe anul 2016.

           Raportor: M.Putregai, şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

 25.Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP  Centrul de Sănătate Cociulia pe anul 2016.

            Raportor: M.Putregai, şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

26. Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05– 08/217 din 31.12.2015 a IMSP CS Goteşti cu CNAM  pe anul 2016.

       Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

   27.Cu privire la coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti pe anul 2016.

         Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

 

 28.Cu privire la aprobarea coeficientului de multiplicitate, sporul la salariul tarifar şi lucrul prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  pe anul 2016.

           Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

 29.Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP  Centrul de Sănătate Goteşti pe anul 2016.

            Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

  30.Cu privire la operarea modificărilor programului de transport raional auto de călători prin servicii regulate.

                 Raportor:Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului.

    31.Despre demersul primăriei oraşului Cantemir  nr.05-5/07 din 13.01.2016  cu privire la confirmarea de  susţinere în cadrul unui proiect.

                Raportor:L. Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

  32. Cu privire la cererea dlui Angheluţă Denis despre darea în locaţiune a unui spaţiu  în incinta Consiliului raional Cantemir.

                Raportor:L. Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

    33. Cu privire la cererea SRL “Bilcont” despre darea  în locaţiune a unui spaţiu în incinta Consiliului raional Cantemir.

             Raportor:L. Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

   34. Cu privire la cererea dnei Buşuleac Mariana despre darea  în locaţiune a unui spaţiu în incinta Consiliului raional Cantemir.

                Raportor:L. Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

   35.Cu privire la casarea bunurilor Instituţiei publice gimnaziul ,,Ivan Vazov”, satul Stoianovca.

                  Raportor: L.Cebotaru, şef direcţia învăţămînt.

  36.Despre  modificarea  deciziei  nr.07/01-XXV din 13.07.2012 ,, Cu privire la organigrama , structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”.

                    Raportor:L. Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

 

 

 

 

 Preşedintele raionului                                                      Andrei Ciobanu

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.