print
ANUNŢ!
06.02.2013

 

Aviz

Consiliul Raional Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director interimar al Direcţiei Învăţămînt Cantemir, pentru perioadă determinată pe durata exercitării mandatului de vicepreşedinte de către directorul Direcţiei Învăţămînt Cantemir, domnului Ichim Anatol.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au 3 ani de experienţă profesională în domeniu, ce nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de virstă, posedă limba romînă şi limbi de circulaţie internaţională, au abilităţi de utilizare a PC şi nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante vor depune la Consiliul Raional Cantemir, în termen de 30 de zile din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte de participare la concurs:

Ø    Cererea de înscriere la concurs;

Ø    Copia actului de identitate;

Ø    Curriculum vitae;

Ø    Copiile legalizate ale actelor de studii;

Ø    Copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul managerial;

Ø    Copia legalizată a carnetului de muncă;

Ø    Certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

Ø    Certificat de cazier judiciar (cazierul juduciar poate fi înlocuit cu declaraţie de proprie răspundere);

Ø    Programul de activitate în viitoarea funcţie pentru perioada exercitării funcţiei;

Ø    Cuprinsul dosarului.

Dosarele se prezintă în 2 exemplare. 

Actele vor fi depuse la Consiliul Raional Cantemir, bir.208,

tel.relaţii:  (0273) 2-20-58,  (0273) 2-28-64

 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.