print
Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional, situatia din ianuarie 2019
13.02.2019

Componenţa comisiei   consultative  de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii

 

 

1.Putregai Constantin, preşedinte al comisiei;

2.Jelev Dmitri, secretar al comisiei;

3.Popa Adela;

4.Butuc Aliona;

5.Creangă Mihail;

6.Bujac Mihail;

7.Zaharia Ştefan;

8.Starciuc Eleonora;

9. Chiurcciu Vladislav;

10. Ţaţu Vasile;

11.Răcilă Anatolie.          

 

Componenţa comisiei  consultative  de specialitate  drept, disciplină şi culte

                                

 

 

1.Zaharia Ştefan, preşedinte al comisiei;

2.Culicovschi Ghenadie, secretar al comisiei;

3.Dubenco Andrei;

4.Popa Gheorghe;

5.Hmeli Sorin;

6.Bacalov Alexei;

7.Untilă Ion;

8.Starciuc Eleonora;

9. Coloman Nadejda .

 

 

   Componenţa comisiei   consultative  de specialitate  probleme sociale:

           învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,

                     activităţi social-culturale şi turism                  

 

 

1.Hîţu Valeriu, preşedinte al comisiei;

2. Apetri Anatolie, secretar al comisiei;

3.Marţ Viorica;

4.Malaşevschi Andrei;

5.Răcilă Anatolie;

6.Ghelber Vitalie;

7.Ichim Anatoli;

8.Corcimari Alexei;

9.Culicovschi Ghenadie

 

 

 

Componenţa comisiei consultative  de specialitate  agricultură,industrie,amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

.

 

1.Vrabie Dumitru;

2. Ichim Anatolie;

3. Moldovanu Vladimir;

4.Spînu Ion;

5.Sobor Ion;

6.Busuioc Gheorghe;

7.Rîbacov Savelii;

8.Leu Leonid;

9. Doina Ion.

 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.