Componenţa aparatului preşedintelui rionului Cantemir imprimare


Lista funcționarilor publici și angajaților

din cadrul aparatului președintelui raionului Cantemir

 

Nr.

d/o

Numele,prenumele

Funcția deținută

1

Țurcanu Ludmila

secretarul consiliului raional

2

Balan Victoria

șef serviciu administraţie publică

3

Banicov Valeriu

arhitect-şef

4

Manole Gheorghe

specialist principal privatizare

5

Domenco Ion

specialist relații cu publicul

6

Lungu Gheorghe

specialist Serviciul Arhivă

7

Cîrlan Iulia

specialist principal resurse umane

8

Petreanu Nina

contabil-șef

9

Petreanu Svetlana

specialist principal tineret și sport

10

Caradjova Tatiana

specialist-contabil

11

Para Marina

șef serviciu auxiliar

12

Zaeț Elena

secretar-dactilograf

13

Scafari Maria

administrator deservirea clădirii

14

Perju Victor

conducător-auto

 

 

Lista funcționarilor publici (șefi de direcții)

a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

 

Nr.

d/o

Numele,prenumele

Funcția deținută

1

Cozma Veaceslav

șef direcția finanțe

2

Manoli Tatiana

șef direcția generală învățămînt

3

Munteanu Viorica

șef direcția asistență socială și protecția familiei

4

Mocanu Valeriu

șef direcția construcții,gospodărie comunală,dezvoltare locală și regională

5

Vîlcu Larisa

șef direcția agriculltură,economie și relații funciare

6

Toderici Sergiu

șef serviciu cultură și turim

 

 

Atribuţiile aparatului  preşedintelui raionului

        Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii :

    a) întocmeşte proiectele de  decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

    b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale preşedintelui raionului;

    c)  colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;

    d) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional;

    e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrativ; 

    f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional;

    g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;

    h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;

    i) asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 29.05.2020 Toatal vizitatori - 406098    Creat de Brand.MD